POZOR! Členské příspěvky na rok 2018 plaťte do 31.12.2017. Od r. 2018 členský příspěvek navýšen na 500 Kč (stálý člen), 550 Kč (nový člen).
Postup pro vyhodnocení RTG DKK

RTG DKK (tedy vyšetření na dysplazii kyčelního kloubu) psa se oficiálně provádí od věku 12 měsíců. Toto vyšetření může provést jakýkoli veterinární lékař, který má potřebné vybavení (rentgen). Vyšetření je dobré si předem domluvit (vyšetření se provádí v celkové anestezii a proto je třeba, aby byl pejsek nalačno). Veterinární lékař, který vyšetření provádí, provede záznam o vyšetření do průkazu původu a vystaví o vyšetření protokol. Zhotovený RTG snímek společně s protokolem zašle na adresu vyhodnotitele. Vyhodnocující veterinární lékař pro plemeno beauceron je

MVDr. Lukáš Duchek
VETCENTRUM Duchek s.r.o.
K Hájům 946
155 00 Praha 5 – Stodůlky
tel. 251 511 651
- adresa kliniky

MVDr. Lukáš Duchek
Jindrova 854/43
155 00 Praha 5 – Stodůlky
- adresa pro zaslání platby

MVDr. Lukáš Duchek vyhodnotí DKK a zašle majiteli složenku k úhradě 397,- Kč, kde je uvedeno evidenční číslo snímku. Platba výhradně složenkou typu C na výše uvedenou adresu. Platby přes účet se špatně dohledávají a jsou hůře identifikovatelné. Též platba předem je komplikovanější, neboť RTG snímek nemusí být dobře nafocen a tedy nemůže být hodnocen, popř. ze složenky není dobře dohledatelné o jaký RTG jde, pokud nemá naše evidenční číslo. Majitel uhradí platbu Po obdržení platby MVDr. Duchek zašle výsledky doporučeně majiteli a poradci chovu.
http://www.vet-centrum.cz

Po obdržení výsledku RTG DKK zašle majitel psa průkaz původu poradci chovu k zapsání výsledku (nebo se s ním domluví na zapsání při klubové akci).

Stupeň dysplazi Mezinárodní označení Popis
0 A Negativní nález
1 B Podezření na dysplazii
2 C Lehká dysplazie
3 D Střední dysplazie
4 E Těžká dysplazie

Do chovu jsou zařazováni jedinci s postižením max. 2. stupně.
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: ing. Marcela Součková, stafkovm@yahoo.com