Nejbližší akce: 17.-19.9.2021 Mistrovství republiky FO a B 2021 Bochovice 17.-19.9.2021. 25.-28.9.2021 Dajavera Cup TS 2021, Mistrovství klubů: Klub chovatelů Bearded collií, Briard Klub, Beauceron Klub ČR.
Postup pro vyhodnocení RTG DKK (případně i DLK)

RTG DKK (tedy vyšetření na dysplazii kyčelního kloubu) a DLK ( dysplazii loketního kloubu) psa se oficiálně provádí od věku 12 měsíců. Toto vyšetření může provést jakýkoli veterinární lékař, který má potřebné vybavení (rentgen). Vyšetření je dobré si předem domluvit (vyšetření se provádí v celkové anestezii a proto je třeba, aby byl pejsek nalačno). Veterinární lékař, který vyšetření provádí, provede záznam o vyšetření do průkazu původu a vystaví o vyšetření protokol. Zhotovený RTG snímek společně s protokolem zašle na adresu vyhodnotitele. Vyhodnocující veterinární lékař pro plemeno beauceron je

MVDr. Lukáš Duchek
VETCENTRUM Duchek s.r.o.
K Hájům 2671/8
155 00 Praha 5 – Stodůlky
tel. 251 511 651
- adresa kliniky

MVDr. Lukáš Duchek
VETCENTRUM Duchek s.r.o.
Jindrova 854/43
155 00 Praha 5 – Stodůlky
- adresa pro zaslání snímku

MVDr. Lukáš Duchek vyhodnotí DKK (DLK) do 14 dnů od obdržení snímků a platby. Cena za posouzení je 500 Kč za snímek DKK. V případě hodnocení DKK i DLK je cena 400Kč za DKK a 400 Kč za DLK - platí od 14.10.2019.
Platbu proveďte převodem na účet:
Číslo účtu: 27-4570340267/0100.
Variabilní symbol bude začínat 2 a majitel doplní na dalších pět pozic posledních pět čísel čipu (pokud není zvíře čipováno, tak číslo tetování).
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno majitele.
Pokud je platba provedena přímo v ordinaci MVDr.Duchka (ne zasláním na účet), je možná pouze v hotovosti. Platba kartou není možná.


Po obdržení platby MVDr. Duchek zašle výsledky doporučeně majiteli a elektronicky poradci chovu.
http://www.vet-centrum.cz

Po obdržení výsledku RTG DKK zašle majitel psa průkaz původu poradci chovu k zapsání výsledku (nebo se s ním domluví na zapsání při klubové akci).

Stupeň dysplazi Mezinárodní označení Popis
0 A Negativní nález
1 B Podezření na dysplazii
2 C Lehká dysplazie
3 D Střední dysplazie
4 E Těžká dysplazie

Do chovu jsou zařazováni jedinci s postižením max. 2. stupně.


Seznam dalších doporučených vyšetření najdete v záložce RADY PRO CHOV.
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: ing. Marcela Součková, stafkovm@yahoo.com