Nejbližší klubovou akcí je Klubová výstava bez zadání titulu KV dne 13.7.2024.

Rady pro chov - Co byste měli vědět, pokud chcete uchovnit vašeho beaucerona:

Pro uchovnění musí beauceron splnit tyto podmínky
– RTG DKK max. 2. stupně
– popisný svod na V nebo VD
– výstava ve třídě dospělých na „Výbornou“ nebo „Velmi dobrou“
– povahový test (není povinný pro 1. třídu chovnostI - CONFIRMÉ)
– zaplacení karty chovnosti


RTG DKK je rentgenové vyšetření kyčelních kloubů . U některých psů se vyskytuje dědičné onemocnění kyčelních kloubů zvané dysplazie (lidově také dysplázka), zkratka DKK, anglicky HD. Aby se předešlo šíření vysokých stupňů tohoto onemocnění, vyžadují chovatelské kluby rentgeny kyčlí. Rentgen vám provede kterýkoli veterinární lékař, který má potřebné vybavení. Ten potom pošle snímek tzv. posuzovateli (ten je pro jedno plemeno pouze jeden), který snímek vyhodnotí a výsledek oznámí majiteli psa i chovatelskému klubu. Stupeň poškození kyčlí se vyjadřuje stupnicí A-E (dříve 0-4). Výsledek A (v zahraničních PP můžete vidět dys A, RTG negativ nebo HD A) znamená, že váš pes je bez postižení, tedy zcela zdráv. Stupeň B (0/1 nebo 1/1 ) označuje stav podezření na dysplazii, stupeň C (0/2, 1/2 nebo 2/2) lehkou dysplazii, stupně D (3) střední a E (4) těžkou dysplazii kyčelního kloubu. Jedinci se stupněm D a E již nejsou využíváni v chovu.
Jedinci se stupněm RTG DKK C mohou být pářeni pouze s jedinci se stupněm 0.

Pozn. Kyčle nejsou jedinou částí pohybového aparátu, která může být zatížena dědičnou chorobou. Pro monitorování a zlepšení zdravotního stavu populace doporučujeme provést i rentgeny loktů (DLK, ED), ramen (OCD) a páteře (spondylóza označovaná SP nebo SA, LTV - přechodový obratel). Tyto rentgeny klub nevyžaduje jako povinné, ale jako doporučené. Protože se rentgenování provádí v narkóze, je lépe provést všechna vyšetření najednou, aby se pejsek případně nemusel znovu uspávat. Zvláště u krycích psů je kompletní vyšetření často vyžadováno ze strany majitelů fen a negativní výsledek zvyšuje prestiž krycího psa.
Pozn. Rentgen páteře může být proveden i bez narkózy. Pokud jsou vhodně udělané snímky, může být OCD posouzeno ze snímku loktů a LTV ze snímku kyčlí. Pokud tedy plánujete dodatečná vyšetření, ověřte si, zda je nutné psa opakovaně uspat, nebo mohou být použity již evidované snímky.
Další vyšetření, která nejsou povinná, ale doporučená jsou:
- Vyšetření srdce (onemocnění srdce byla již u beauceronů v ČR zaznamenána, zvláště ve vyšším věku). Toto vyšetření může provést jakýkoliv specialista kardiolog.
- Vyšetření očí - DOV (dosud nebyl nahlášen pozitivní nález v ČR). Toto vyšetření může provést jakýkoliv specialista.
- Degenerativní myelopatie (dosud nebyl nahlášen pozitivní nález v ČR). Vyšetření provádí genetické laboratoře ze zaslaného vzorku krve nebo bukálního stěru.
- Vyšetření genu dlouhé srsti FGF5 (výskyt i v ČR). Vyšetření provádí genetické laboratoře ze zaslaného vzorku krve nebo bukálního stěru.
-Alergologické vyšetření - provádí se kožním testem nebo vyšetřením krve.

Výstavu ve třídě dospělých může absolvovat váš pejsek od věku 15 měsíců v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní nebo vítězů (či šampionů). Může to být výstava krajská, oblastní, národní, mezinárodní, klubová nebo speciální. Podle typu výstavy a získaného ocenění bude jedinec zařazen do příslušné třídy chovnosti.

Popisný svod – na popisném svodu je pes změřen a je podrobně popsán jeho exteriér. Tento popis je důležitý pro potřeby klubu a všech chovatelů, nemá však vliv na zařazení jedince do chovné třídy. Popisný svod se zpravidla koná ve stejný den, jako povahový test (někdy také klubová nebo speciální výstava).

Povahový test se skládá ze tří částí: reakce psa na střelbu, reakce na nápřah holí a prověrky socializace psa. Pes na 3 m dlouhém vodítku prochází vymezeným prostorem, aniž by byl psovodem slovně či jinak ovlivňován. Komise posuzovatelů sleduje a hodnotí jeho přirozené chování. Beauceron by neměl projevit nepřiměřenou bázlivost ani agresi.

Podle získaného ocenění na výstavě, stupně dysplazie a výsledku RTG DKK bude jedinec zařazen do příslušné chovné třídy – viz Zařazení do chovných tříd.

Na výstavu, popisný svod a povahový test je třeba psa včas přihlásit dle propozic. Ty zpravidla najdete na www.beauceron.cz v sekci Klubové akce.

Výstavy ve třídě dospělých, povahového testu a popisného svodu je možné se zúčastnit od věku psa/ feny 15 měsíců. Pes může být využit v chovu po dovršení 18 měsíců věku, fena po dovršení 24 měsíců věku.

Po splnění všech podmínek zašle majitel psa či feny všechny potřebné doklady (originál PP, kopii VVPP, kopii popisného svodu, kopii dokladu o zaplacení částky 200 Kč za vystavení chovné karty) poradci chovu. Ten zaznamená zápis CHOVNÝ / CHOVNÁ do PP a vystaví kartu s příslušnou třídou chovnosti, vše zašle zpět majiteli. Pokud pes či fena během života splní podmínky pro přeřazení do vyšší třídy chovnosti, zažádá majitel o vystavení nové karty (zdarma).

Majitel psa – samce je povinen provést přeregistraci na plemenné knize, tj. zaslat PP a VVPP psa a kopii karty chovnosti na adresu Plemenná kniha ČKS, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7. Plemenná kniha zařadí psa do databáze chovných zvířat, do PP vyplní zápis „Přeregistrace provedena dne....“ a doklady pošle zpět majiteli psa. Ten pak nahlásí poradci chovu, že je pes přeregistrován, a poradce chovu zařadí psa na seznam plemeníků. Pokud si majitel plemeníka přeje zveřejnění kontaktního údaje (telefon, mail či adresu), pošle toto poradci chovu.

Návod, jak postupovat před krytím feny a při odchovu štěňat udává Chovatelská administrativa (v sekci Chovatelství).

Není dovoleno spojovat dva jedince barvy HARLEKÝN (vždy alespoň jeden z rodičů musí být černý s pálením).

Majitelé zašlou poradci chovu foto psa nebo feny (hlavu a v postoji) do klubové databáze.

od 11.6.2018
Stanovení podmínek uvedení psů na seznamu plemeníků:
1/ Majitel je členem klubu
2/ Pes splnil podmínky chovnosti a majitel nahlásil poradci chovu přeregistraci psa na plemenné knize

Vyřazení psa ze seznamu plemeníků:
1/ Na žádost majitele
2/ Po ohlášeném úmrtí psa
3/ Pokud majitel již není členem klub (kontrola 1x ročně)
4/ Po dosažení věku 13 let, pokud majitel výslovně nepožádá o ponechání na seznamu. Pokud majitel ohlásí, že nabízí zmrazené sperma, je toto zapsáno do karty a pes ponechán na seznamu plemeníků.
5/ Po rozhodnutí chovatelské komise (např. porušení řádů BK majitelem, prokázání dědičné choroby…)
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: MVDr. Kateřina Valdhans, pch.beauceron@seznam.cz