Nejbližší klubovou akcí je Klubová výstava bez zadání titulu KV dne 13.7.2024.

Ročenka

vydává BEAUCERON KLUB ČR
zpravodaj
Ročenka je vydávána 1x ročně a má za úkol seznámit členy s děním v klubu za uplynulý rok. Na ročenku mají nárok členové klubu. Ostatní si ji mohou zakoupit u jednatele, nebo na klubových akcích.

V ročence najdete informace:
chov - plemeníci, krytí, štěňata, import
výstavy - výsledky z výstav pořádaných klubem
výcvik - dosažené výsledky ze závodů, složené zkoušky pozvánky na akce, zkušenosti, příběhy

JCH, CH, ICH, Grandšampioni, Kluboví šampioni a stejně tak i psi, kteří byli v daném roce nově zařazeni na seznam plemeníků, mají nárok na otisknutí barevné fotografie.
Podklady pro prezentaci psa v ročence zasílá majitel.

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ ČÍSLO JE VŽDY 31. 12. Vaše příspěvky zasílejte na e-mail: rocenka.beauceron@seznam.cz
INZERCE MOŽNÁ Strana 2 Strana 3 Strana 4
Černobílý tisk normál
A5/100Kč - inzerce uvnitř zpravodaje
Barevný tisk normál
A5/400Kč - inzerce uvnitř zpravodaje
Černobílý tisk - obal 300 250 350
Barevný tisk - obal 600 500 700
PODKLADY ZASÍLEJTE DO TERMÍNU UZÁVĚRKY, PLATBA INZERCE PŘEDEM!
Částku zašlete na FIO Banku, číslo účtu: 2700358379/2010,
Beauceron klub České republiky, U Pergamenky 3 , 170 00 Praha 7
Variabilní symbol: 10, Specifický symbol: Vaše členské číslo

Možnost zakoupení starších čísel zpravodajů – informace u jednatelky klubu M. Černé.

Beauceron a Ovčák z FrancieChov beauceronů v ČR1/20051/20063/20062/20061/20072/20073/20071/20082/20083/2008
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: MVDr. Kateřina Valdhans, pch.beauceron@seznam.cz