POZOR! Členské příspěvky na rok 2018 plaťte do 31.12.2017. Od r. 2018 členský příspěvek navýšen na 500 Kč (stálý člen), 550 Kč (nový člen).

Ročenka

vydává BEAUCERON KLUB ČR
zpravodaj
Ročenka je vydávána 1x ročně a má za úkol seznámit členy s děním v klubu za uplynulý rok. Na ročenku mají nárok členové klubu. Ostatní si ji mohou zakoupit u jednatele, nebo na klubových akcích.

V ročence najdete informace:
chov - plemeníci, krytí, štěňata, import
výstavy - výsledky z výstav pořádaných klubem
výcvik - dosažené výsledky ze závodů, složené zkoušky pozvánky na akce, zkušenosti, příběhy

JCH, CH, ICH, Grandšampioni, Kluboví šampioni a stejně tak i psi, kteří byli v daném roce nově zařazeni na seznam plemeníků, mají nárok na otisknutí barevné fotografie.
Podklady pro prezentaci psa v ročence zasílá majitel.

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ ČÍSLO JE VŽDY 31. 12. Vaše příspěvky zasílejte na e-mail: rocenka.beauceron@seznam.cz
INZERCE MOŽNÁ Strana 2 Strana 3 Strana 4
Černobílý tisk normál
A5/100Kč - inzerce uvnitř zpravodaje
Barevný tisk normál
A5/400Kč - inzerce uvnitř zpravodaje
Černobílý tisk - obal 300 250 350
Barevný tisk - obal 600 500 700
PODKLADY ZASÍLEJTE DO TERMÍNU UZÁVĚRKY, PLATBA INZERCE PŘEDEM!
Částku zašlete na FIO Banku, číslo účtu: 2700358379/2010,
Beauceron klub České republiky, U Pergamenky 3 , 170 00 Praha 7
Variabilní symbol: 10, Specifický symbol: Vaše členské číslo

Možnost zakoupení starších čísel zpravodajů – informace u jednatelky klubu M. Černé.

Beauceron a Ovčák z FrancieChov beauceronů v ČR1/20051/20063/20062/20061/20072/20073/20071/20082/20083/2008
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: ing. Marcela Součková, stafkovm@yahoo.com