Nejbližší klubové akce: Mistrovství republiky FO 26.-27.10.2019 Bochovice, Speciální výstava beauceronů 28.10.2019 Bochovice

Třídy

Hlásíte-li psa na výstavu, předem si vyžádejte od organizátora výstavy (jeho adresa bývá uvedena v pozvánce na výstavu) přihlášku a propozice. Při vyplňování formuláře přihlášky uvádíte základní informace o psovi, majiteli psa, někdy i chovateli. Už v přihlášce musíte uvést do jaké třídy psa přihlašujete. Zpočátku je to závislé především na věku psa, později kromě věku i na dosažených titulech či zkouškách.

V současné době jsou třídy:
Puppy - stáří 4 - 6 měsíců. (bývá vyhlašována pouze na některých výstavách)
Dorostu - stáří 6 - 9 měsíců
Mladých - stáří 9 - 18 měsíců
Mezitřída - 15 - 24 měsíců
Otevřená - pro všechny psy a feny starší 15 měsíců
Pracovní - pro psy a feny starší 15 měsíců s uznanou zkouškou. Nutno doložit pracovní certifikát!
Šampiónů - pro psy a feny, které dosáhly požadovaných titulů na výstavách, kdy se k přihlášce přikládá fotokopie šampionátu některé ze zemí FCI.
Vítězů - pro psy a feny, které dosáhly požadovaných titulů na výstavách, kdy se k přihlášce přikládá fotokopie šampionátu některé ze zemí FCI nebo fotokopie titulu Klubový vítěz, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy. Tato třída není otevírána na mezinárodních výstavách.
Veteránů - přístupná pouze fenám a psům, kteří dosáhli věku 8 let
Čestná - tato třída může být otevřena na klubových a speciálních výstavách. Obvykle ji využívají ti majitelé, jejichž pes již získal ocenění Klubový vítěz, šampion... a chtějí psa pouze prezentovat a neubírat šance na titul ostatním. Jedinci v této třídě mají nárok pouze na posudek a známku, titul se nezadává.

Závazné pokyny ČMKU k zařazení beaucerona do třídy pracovní (Schváleno 4.11.2004 s platností od 1.1.2005):

Účast beauceronů na všech druzích výstav v ČR ve třídě pracovní a tím i umožnění ocenění CAC i CACIB, je podmíněna vlastnictvím VELKÉHO CERTIFIKÁTU.

Velký certifikát vystavuje uvedená organizace po předložení dokladu o složení zkoušek v ČR:

ZM

ZVV 1 nebo SCHH (minimální počet bodů v každé části zkoušky je 70b) – ČKS a MSKS

ZPU 2 (minimální počet bodů v každé části zkoušky je 70b) – KJ BRNO

ZPOP 1 (minimální počet získaných bodů v ovládání ovčáckých psů je 61) – KJ BRNO

IPO 1 nebo IPO-FH (minimální počet bodů v každé části zkoušky je 70b) – ČKS a MSKS

RH-F A, RH-FL A, RH-T A, RH-L A, RH-W A (každý ze tří oddílů dané záchranářské zkoušky musí být splněn na 70%) – SZBK ČR

Ze zkoušek provedených členy ČMKU mimo území ČR se pro vystavení velkého certifikátu uznávají pouze zkoušky:

IPO 1 nebo IPO-FH

RH-F A, RH-FL A, RH-T A, RH-L A, RH-W A

Když máte přihlášku správně vyplněnou z obou stran a podepsanou, nezbývá než zaplatit požadovaný výstavní poplatek, kdy platbu dokládáte kopií složenky. Do obálky přiložte i fotokopii průkazu původu psa + výkonnostní knížky (vyplněné strany) a pošlete v udaném termínu nejlépe doporučenou poštou. Většinou jen vyšší druhy výstav potvrzují přijetí na výstavu.
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: ing. Marcela Součková, stafkovm@yahoo.com