Nejbližší klubová akce bude v roce 2024. Přejeme všem členům klidné svátky a vše nejlepší do nového roku.

Třídy

Hlásíte-li psa na výstavu, předem si vyžádejte od organizátora výstavy (jeho adresa bývá uvedena v pozvánce na výstavu) přihlášku a propozice. Při vyplňování formuláře přihlášky uvádíte základní informace o psovi, majiteli psa, někdy i chovateli. Už v přihlášce musíte uvést do jaké třídy psa přihlašujete. Zpočátku je to závislé především na věku psa, později kromě věku i na dosažených titulech či zkouškách.

V současné době jsou třídy:
Puppy - stáří 4 - 6 měsíců. (bývá vyhlašována pouze na některých výstavách)
Dorostu - stáří 6 - 9 měsíců
Mladých - stáří 9 - 18 měsíců
Mezitřída - 15 - 24 měsíců
Otevřená - pro všechny psy a feny starší 15 měsíců
Pracovní - pro psy a feny starší 15 měsíců s uznanou zkouškou. Nutno doložit pracovní certifikát!
Šampiónů - pro psy a feny, které dosáhly požadovaných titulů na výstavách, kdy se k přihlášce přikládá fotokopie šampionátu některé ze zemí FCI.
Vítězů - pro psy a feny, které dosáhly požadovaných titulů na výstavách, kdy se k přihlášce přikládá fotokopie šampionátu některé ze zemí FCI nebo fotokopie titulu Klubový vítěz, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy. Tato třída není otevírána na mezinárodních výstavách.
Veteránů - přístupná pouze fenám a psům, kteří dosáhli věku 8 let
Čestná - tato třída může být otevřena na klubových a speciálních výstavách. Obvykle ji využívají ti majitelé, jejichž pes již získal ocenění Klubový vítěz, šampion... a chtějí psa pouze prezentovat a neubírat šance na titul ostatním. Jedinci v této třídě mají nárok pouze na posudek a známku, titul se nezadává.

Závazné pokyny ČMKU k zařazení beaucerona do třídy pracovní (Schváleno 4.11.2004 s platností od 1.1.2005):

Účast beauceronů na všech druzích výstav v ČR ve třídě pracovní a tím i umožnění ocenění CAC i CACIB, je podmíněna vlastnictvím VELKÉHO CERTIFIKÁTU.

Velký certifikát vystavuje uvedená organizace po předložení dokladu o složení zkoušek v ČR:
ZM
ZVV 1 (minimální počet bodů v každé části zkoušky je 70b) – ČKS/MSKS
ZPU 2 (minimální počet bodů v každé části zkoušky je 70b) – KJ BRNO
HWT (minimální počet získaných bodů v ovládání ovčáckých psů je 61) – KJ BRNO
IGP 1 nebo IGP-FH (minimální počet bodů v každé části zkoušky je 70b) – ČKS a MSKS
RH-F A, RH-FL A, RH-T A, RH-L A, RH-W A (každý ze tří oddílů dané záchranářské zkoušky musí být splněn na 70%) – SZBK ČR

Ze zkoušek provedených členy ČMKU mimo území ČR se pro vystavení velkého certifikátu uznávají pouze zkoušky:
IGP 1 nebo IGP-FH
HWT
RH-F A, RH-FL A, RH-T A, RH-L A, RH-W A

Výstavy se hlásí přes systém www.dogoffice.cz. Je třeba si nejdříve založit profil, vložit své psy (včetně PP, velkého certifikátu či šampiona) a pak je možné se hlásit na výstavy. Stačí vyprat výstavy - vybrat ze svých psů - potvrdit - následně zaplacení (kartou, bankovním účtem). Následně přijde potvrzení od Dogoffice, že je přihláška přijatá, pokud nedorazí, je třeba urgovat, řešit. Dogoffice rozesílá vstupní listy na výstavy cca 14dní před akcí. Vstupním listem je nutné se prokázat na výstavě - na mezinárodních a národních výstavách slouží zároveň jako vstupenka na akci (bývá pravidlem 1pes = jeden volný vstup).
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: MVDr. Kateřina Valdhans, pch.beauceron@seznam.cz