Nejbližší klubová akce bude v roce 2024. Přejeme všem členům klidné svátky a vše nejlepší do nového roku.

Druhy výstav

Oblastní a krajské - tyto výstavy se konají venku za každého počasí a návštěvníci s tím musí také počítat. Vzhledem k prostředí se organizují od jara do podzimu. Jsou vhodné zejména pro začínající vystavovatele a začínající výstavní psy nebo štěňata. Je zde i nejvhodnější prostředí pro navázání kontaktů mezi vystavovateli, chovateli nebo budoucími majiteli pejsků. Protože se zde nebojuje o tak vysoké tituly jako na vyšších typech výstav, vystavovatelé jsou k zájemcům o vybrané plemeno vstřícnější, a rádi se s nimi o chovu daného plemene pobaví. Vzhledem k velikosti akce zde není k vidění tolik plemen, proto se musí náročnější návštěvník vydat na některou z větších výstav.

Národní - jsou to výstavy již vyššího typu, a podle ročního období se mohou konat v uzavřených prostorách (například haly určené přímo k vystavování, sportovní haly a stadiony) nebo také venku. Zpravidla je část výstavních kruhů umístěných uvnitř a část venku. Konkurence je tady již větší, ale zkušený vystavovatel sem může přihlásit i psa "nováčka", pokud už zná jeho reakce a kvality.

Mezinárodní - i na těchto výstavách jsou výstavní kruhy umístěné v halách i venku - pokud to umožní roční období. Konkurence psů je zde vysoká, protože se sem sjíždí vystavovatelé se svými krasavci i z okolních zemí. Mezinárodních i národních výstav se pořádá každoročně v různých státech několik, a některé již mají dlouholetou tradici.

Světová a evropská - sem se již sjíždí ze všech zemí se svými vystavovateli ti nejlepší jedinci - většinou už šampióni. Konkurence je zde velmi vysoká, ale v počtu přihlášených jedinců jednotlivých plemen přibližně srovnatelná s velkou klubovou výstavou. Tady se už také můžeme setkat s handlery - profesionálními "předváděči" psů. Světová či evropská výstava se koná v kalendářním roce vždy jen jedna a země se pro organizování této významné akce obměňují.

Klubové - tyto výstavy pořádají chovatelské kluby, které sdružují majitele a chovatele jednotlivých plemen. V jednom klubu může být sdruženo i více plemen, výstava je pak pestřejší. Na těchto výstavách se sejde mnohem více jedinců stejného plemene. Zúčastnit se jich mohou i vystavovatelé ze zahraničí, proto bývá konkurence velká. Tyto výstavy se mohou konat na úrovni oblastních, krajských, národních nebo i světových výstav. Někdy jsou spojené i s jinými akcemi - například svody mladých, bonitace, soutěže ve výkonu.

Speciální - zde se také setkávají jedinci téhož plemene většinou na úrovni oblastních a krajských výstav. I zde je nutné počítat s určitou konkurencí. Někdy jsou pořádány při krajských a oblastních výstavách.

Setkání jedinců jednoho nebo i více plemen se konají pod patronací chovatelských klubů, kynologických klubů nebo i jednotlivců. Mohou mít národní i mezinárodní úroveň. Na těchto akcích nadšenci pro své plemeno soutěží v různých disciplínách, předvádí psy před posuzovateli (většinou bez zadávání titulů podle výstavního řádu) nebo si jen povídají o svých miláčcích. Slouží především k propagaci daného plemene.

Zastoupení plemen na výstavách také určují organizace, které výstavu pořádají. Například oblastní a krajské výstavy organizované pod ČKS (Český kynologický svaz) jsou převážně pro služební plemena nebo u výstav pořádaných ČMKJ (Českomoravská kynologická jednota), jedná-li se o lovecká plemena. Vždy je to uvedeno v pozvánce nebo propozicích na výstavu. Méně zkušený vystavovatel by se měl před přihlášením na výstavu informovat, zda bude posouzeno jeho plemeno, případně pro jaká plemena je výstava určena. Na velkých výstavách (národní, mezinárodní apod.) se už posuzují všechna plemena, proto někdy bývají rozdělené do více dnů. Pozor, i zde existují výjimky - výstavy se mohou konat i pod záštitou jiných organizací než ČMKU (FCI), proto je potřeba znát, pod jakou organizaci klub určeného plemene spadá. Účastnit se jiných výstav než FCI (např. UCI), se pes zapsaný FCI nesmí. Pokud i přesto dojde na takovéto výstavě k posouzení psa, nenechte si výsledek zapsat, jinak si přiděláte spoustu starostí s následným odstraněním tohoto zápisu – provádí se za poplatek.
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: MVDr. Kateřina Valdhans, pch.beauceron@seznam.cz