Nejbližší klubová akce bude v roce 2024. Přejeme všem členům klidné svátky a vše nejlepší do nového roku.

Příprava psa na výstavu

Pro někoho jsou výstavy zábavou, jiný je pokládá za velkou prestiž. A pro někoho jsou nutností, protože je potřebuje k uchovnění svého psa, aby mohl mít potomky s průkazem původu. Ideální je, když výstavy baví majitele i jeho psa. Vždy to tak ale není, a tak musí páneček svému psovi tento pobyt nějak zpříjemnit - věnovat mu více pozornosti, odměňovat jej více pamlsky nebo si s ním na klidnějším místě pohrát třeba s míčkem. Většina psů nepokládá výstavy za tak důležité jako jejich majitelé, a tak jim nezbývá nic jiného, než to tam nějak přetrpět, když už je ten páneček konečně někam vzal.
CHOV

Výstava je jednou z podmínek pro uchovnění beauceronů!

Požaduje se výstava ve třídě dospělých:

tzn. mezitřída, tř. otevřená, pracovní, šampionů
Na výstavách je velké množství lidí i jiných psů a pes si tak zvyká, že ho prohlíží a osahávají cizí lidé.

Ať jsme se rozhodli k výchově šampióna nebo nám stačí projít jen několik nutných výstav, měl by se náš pes naučit se slušně chovat v areálu výstavy i ve výstavním kruhu. Ideální je, pokud celý trénink můžeme sjednotit a zkoušet třeba na kynologickém cvičišti mezi ostatními psy a lidmi, kteří nahrazují rušnou výstavní atmosféru.

Navykání psa na prohlídku. Výcvik začínáme prohlídkou pejska na známém a klidném místě - v kotci, na dvoře nebo na zahradě. U štěňat a temperamentních jedinců je vhodné začít až po vydatné procházce, nemusíme pak s nimi tolik zápasit. Nejdříve naučíme psa ukazovat zuby. Začínáme odhrnutím pysků při zavřené tlamě – což má za význam kontrolu skusu. Po té odhrneme pysky z jedné a následně z druhé strany. Následuje otevření tlamy - jako když rozhodčí kontroluje úplnost chrupu. Pejsek se zpravidla těmto úkonům usilovně brání. Přístup proto musí být důsledný, ale ne hrubý. Pokud budeme denně trénovat, pejsek si rychle zvykne - zvlášť, když ho odměníme pamlskem (pochvala je samozřejmostí). Na prohlídku celého těla přivykáme psa vlastně už od úplného začátku tím, že ho hladíme po všech částech těla. Případně mu postupně zvedáme tlapky. To proto, že hmatovou prohlídku celého těla dělají někteří rozhodčí, aby si ověřili stavbu kostry. Když se nevycvičený pejsek s tímto na výstavě poprvé setká, může reagovat velmi nečekaně. Beauceron je na pánevních končetinách navíc vybaven dvojitými paspárky, kdy se především na klubových akcích kontroluje jejich úplnost – tzn. přítomnost všech kůstek Pokud nic nechybí, jsou paspárky označeny jako kompletní. Psa (samce) pak musíme naučit, aby přiměřeně snesl kontrolu varlat. Důležité je také naučit psa na kontrolu tetovacího čísla. U beaucerona se dosud nachází tetovací číslo ve slabině a proto je vhodné naučit psa na povel se buď postavit na zadní, nebo naopak položit na bok. Slabina bývá zvláště u tmavých psů zarostlá černou srstí a proto doporučuji před akcí slabinu, kde v místě čísla vyholit. Kontrola je pak rychlejší. Až tyto prohlídky pejsek spolehlivě zvládá, přizveme si na pomoc kamaráda "pejskaře", který bude dělat "rozhodčího" a všechny tyto úkony na pejskovi zopakuje. Ideální je, pokud můžeme pozvat méně známého kamaráda, kterého pes již považuje za "cizího".

Výcvik psa v pohybu. Na procházkách si někde najdeme klidné místo, kde budeme trénovat pohyb ve výstavním kruhu. Může to být místo jako je např. naše zahrada, park, hřiště, volné parkoviště nebo , pokud máme odvahu, i náměstí. Psa tam učíme běhat klusem nejdříve v přímce, následně pak v kruhu (v protisměru hodinových ručiček, pes běhá uvnitř, vodítko držíme v levé ruce), později i do trojúhelníku.

Trénujeme hlavně souhru se psem v tomto rychlém pohybu. Pes musí běžet lehce, radostně, nesmí nás vláčet (což se zejména projeví, když má v kruhu na výstavě před sebou konkurenta). Nesmí se otáčet, radostně skákat, natož napadat psy nebo rozhodčího.

Všechny tyto projevy musíme důsledně potlačovat povelem "nesmíš" a trhnutím vodítka. Záleží na síle osobnosti psa. Potom pokračujeme opět v pohybu, můžeme použít povel "k noze", "jdeme", "pěkně" a podobně. Když se pejskovi do klusu nechce a táhneme ho za sebou jako hříšnou duši, musíme ho tiše, ale radostně povzbuzovat a následně chválit. Případně mu ukážeme jeho oblíbenou hračku. To vše probíhá samozřejmě v klusu.

Nácvik výstavního postoje. Před nácvikem pejska přiměřeně unavíme - třeba nácvikem pohybu v klusu. Jakmile je náš pes náležitě vyběhaný, přivedeme ho doprostřed pomyslného kruhu a budeme cvičit výstavní postoj. Pes musí stát klidně, být pozorný, hlavu pěkně zdviženou. Při tom si vypomůžeme pamlskem nebo pískající hračkou. Hrudní končetiny jsou rovnoběžné. Beauceron se posuzuje v přirozeném postoji tzn. "volně" – kdy pes musí umět zůstat stát před rozhodčím v předpisovém postoji bez zásahu majitele. Výstavní postoj můžeme trénovat denně v různém prostředí, po zklidnění i bez předchozího pohybu v kruhu.
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: MVDr. Kateřina Valdhans, pch.beauceron@seznam.cz