Nejbližší klubovou akcí je Klubová výstava bez zadání titulu KV dne 13.7.2024.

Flyball

Flyball vznikl kolem roku 1970 v Severní Americe. V roce 1985 pak vznikla Severoamerická Flyballová Asociace (North Americe Flyball Association - NAFA), jejíž pravidla tvoří základ většiny flyballových pravidel po celém světě.

Flyball Club České Republiky vznikl dne 7. 9. 2003 po úspěchu českého družstva Hop Trop Prague na Mistrovství Evropy 2003.

Flyball [čti: flajbol] je závod družstev v přinášení míčku od flyballového boxu a jde o to, které družstvo bude rychlejší. Družstvo tvoří čtyři psi a na jejich velikosti ani rase nezáleží.

Pro flyballový parkur je potřeba rovné místo o rozměrech 30 x 10 m. Na něm jsou pak dvě dráhy pro dvě soutěžící družstva. Dráha začíná startovní - cílovou čárou, na které je umístěno měřící zařízení EJS (electronic judging systém). EJS měří nejen čas, ale hlídá i správný start psa a správné střídání psů na dráze.

Kousek za EJS jsou startovní semafory, které mají čtyři světla. Po stranách semaforů jsou další světla, která se rozsvítí , když pes udělá chybu a musí běh opakovat (viz foto).

Tak a teď dále: každé družstvo si k rozběhu připraví svůj vlastní box, míčky a svého nabíječe. Box je mechanické zařízení s rozměry předepsanými pravidly. Toto zařízení musí odpálit míček, ne méně než 61 cm volnou dráhou letu, směrem k startovní čáře. Box si spouští pes sám (nejčastěji tlapkami). Nabíječ stojí za boxem a postupně box nabíjí každému psu z družstva a psa velmi hlasitě povzbuzuje. Box může mít jeden otvor pro míček, ale většinou má otvorů více . Míček se dává psovi na tu stranu, na kterou se pes při aportování častěji a snadněji otáčí. U boxu sedí boxový rozhodčí, který dává pozor na případné chyby nabíječe i psa na boxu. Zvednutím ruky pak dává znamení hlavnímu a startovnímu rozhodčímu, že se u něj stala chyba.

A už skoro můžeme závodit. Jen ještě přeměřit psy, kteří nemají flyballovou licenci, protože výška nejmenšího psa v družstvu určuje výšku čtyř skokových překážek na dráze pro celé družstvo. Proto je obvyklé, že na dráze uvidíte běžet tři velké psy a jednoho malého, který svou výškou družstvu překážky sníží. Překážky jsou vysoké od 20 do 40 cm a jsou nastavitelné po 2,5 cm. Výšku překážek hlásí družstvo před každým rozběhem a samo si ji i upravuje (viz foto).

A právě máme na startu šest psů. Jak to, že šest když závodí jen čtyři? Ti dva tam jsou jako náhradníci a během rozběhu mohou střídat - samozřejmě až po nahlášení startovnímu rozhodčímu a úpravě překážek - pokud je potřeba. Na startu stojí psi v takové vzdálenosti od startovní čáry, odkud mají psovodi vyzkoušeno, že přesně vystřídají druhého psa.

Tak, zatím to vypadá, že flyball může dělat každý pes. Ale….. při střídání psů dochází k tomu, že pes který se vrací v plné rychlosti od boxu, s balónkem v tlamě, se čelně střídá s dalším psem z družstva. Nic pro špatně socializované psy. V praxi si to představte tak, že z dráhy se vrací beauceron s balónkem v tlamě a je čelně střídán kernteriérem.

Vše připraveno! Psi se zmítají v postrojích, v obojcích by se hůře drželi a řetízky jsou pravidly zakázány. Na semaforu se postupně rozsvítilo červené – oranžové - oranžové a zelené světlo. Pes vybíhá na dráhu - přeskakuje čtyři překážky - dobíhá k boxu - doskakuje na něj – letící balónek chytá do mordy - pes se otáčí a pádí zpět přes překážky k cíli, kde je přesně vystřídán dalším psem. Na druhé dráze, kde běží družstvo soupeře se děje to samé, ale je to buď rychlejší či pomalejší. Takhle by to mělo vypadat, ale občas se stane, že pes nějakou překážku oběhne, nespustí odpalovací zařízení boxu ale balónek jen vyloví tlamou, či se zaběhne podívat na dráhu soupeře nebo úplně mimo ní. Pak jde ale o chybu, kterou musí pes opravit, a to tak, že nakonec běží znovu, čímž družstvu zhorší čas.

Závodící družstva jsou zařazena do tzv. divizí. V jedné divizi jsou družstva která podávají přibližně stejný výkon, tzn. běhají přibližně stejný čas. Tím je zajištěno, že na turnaji nemůže závodit nejslabší družstvo s nejsilnějším družstvem.

A ještě se určitě ptáte, jak které družstvo ví, že právě teď nastupuje k rozběhu. Rozpis běhů vyhotovuje a vyvěšuje pořadatel a jednotlivá družstva se rozpisem řídí.

Je několik typů závodů:

- závod Každý s každým (Round Robin) který se běží zpravidla na tři vítězné běhy (Best of 5) nebo na dva vítězné běhy (Best of 3).
- vyřazovací závod (Knock Out) .
- závod Na dvě prohry (Double Elimination) na tři vítězné běhy.

Po každém rozběhu napíše pořadatel výsledky na tabuli a přiřadí k sobě družstva, která spolu poběží v dalším rozběhu.PS: Někdo říká, že flyball je sport pro líné psovody. Že u jiných sportů se naběhá psovod víc. V podstatě je to pravda. Jen musíte sebe i psa flyball naučit a pak už si jen stojíte na startu a kocháte se…. a kocháte se….. v ruce zmítajícího se psa, kterého musíte vypustit aby přesně vystřídal psa, který se vrací z dráhy. A poté co se i váš pes vrátí z dráhy zpět musíte si ho odchytit, protože radost z uloveného balónku je nesmírná. A většinou se to každý snaží sdělit i všem ostatním psům v družstvu. Poté co psa odchytíte a odeberete mu balónek znovu se postavíte na to svoje startovní místo a čekáte (opět se zmítajícím se psem) na další běh.. Ale jak říkám v podstatě pořád stojíte a kocháte se a ……….

Odkazy: Na www.flyball.org.uk – zde najdete všechno od pravidel, přes tabulku s rekordy.

Oficiální stránky Českého flyballového klubu jsou www.flyball.cz

Stránky Hop Tropů www.flyballhoptrop.cz .

A opravdu šikovné stránky Míly Vrbové, která mi s tímhle článkem pomohla a kde najdete skoro všechno jsou www.pudl.webz.cz .

Zdraví Vás Eva Havlová a Beata Z Lhotecké linie a Ave Fahave

jeden odkaz na video ze závodů ve flyballu zde
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: MVDr. Kateřina Valdhans, pch.beauceron@seznam.cz