Nejbližší klubovou akcí je Klubová výstava bez zadání titulu KV dne 13.7.2024.

Výstavy

Výstavy u nás mají dlouholetou tradici. Zvláště pak v moravské metropoli Brně, kde se první výstava všech plemen psů konala už v roce 1923. Tyto akce nejsou jen přehlídkou krásných psů, ale také chovatelských výsledků, úspěchů i neúspěchů. Tady můžeme vidět, kterým směrem se chov psích plemen ubírá. Jakou má úroveň, která plemena jsou v „módě“ nebo jakému typu psů v určitém plemeni je nyní na výstavách dávána přednost. Rozhodčí zde nejdříve posuzuje mezi sebou jedince téhož plemene (zvlášť psy a feny), kteří jsou rozděleni do různých tříd. Později vítězové plemen a skupin soupeří mezi sebou o nejkrásnějšího psa celé výstavy. Probíhají tady také různé soutěže – nejlepší chovatelská skupina, nejlepší pár psů a jiné.

Úkolem vystavovatele je při posuzování v kruhu co nejlépe předvést psa v pohybu i ve výstavním postoji tak, aby vynikly jeho přednosti a jeho menší vady nebyly moc viditelné.

Velmi záleží na chování psa v kruhu. Někteří rozhodčí si také všímají, jak se chovají psi i jejich majitelé mimo kruh. Proto by se měli mít vystavovatelé vždy na pozoru a chovat se kulturně po celou dobu výstavy. Aby se pak nestalo, že zvítězil méně kvalitní pes jen proto, že byl lépe předvedený a vychovaný. Naopak hrubé zacházení se psem není přípustné a vystavovatel může být za toto chování i vykázán z kruhu bez posouzení.

Výstavy mohou také provázet různé akce – ukázky výcviku psů (agility, záchranářský a služební výcvik, práce v zápřahu, tanec se psem), přednášky a soutěže i pro děti, prodej krmiv, potřeb pro psy a jiné. Kromě organizátorů, rozhodčích, vystavovatelů a hlavně jejich psů patří neoddělitelně k této „události“ i návštěvníci. Ti dotvářejí celkovou atmosféru, a příjemné chování vystavovatelů a jejich kamarádů dokážou ocenit.

DRUHY VÝSTAV


Oblastní a krajské - tyto výstavy se konají venku za každého počasí a návštěvníci s tím musí také počítat. Vzhledem k prostředí se organizují od jara do podzimu. Jsou vhodné zejména pro začínající vystavovatele a začínající výstavní psy nebo štěňata. Je zde i nejvhodnější prostředí pro navázání kontaktů mezi vystavovateli, chovateli nebo budoucími majiteli pejsků. Protože se zde nebojuje o tak vysoké tituly jako na vyšších typech výstav, vystavovatelé jsou k zájemcům o vybrané plemeno vstřícnější, a rádi se s nimi o chovu daného plemene pobaví. Vzhledem k velikosti akce zde není k vidění tolik plemen, proto se musí náročnější návštěvník vydat na některou z větších výstav.

Národní - jsou to výstavy již vyššího typu, a podle ročního období se mohou konat v uzavřených prostorách (například haly určené přímo k vystavování, sportovní haly a stadiony) nebo také venku. Zpravidla je část výstavních kruhů umístěných uvnitř a část venku. Konkurence je tady již větší, ale zkušený vystavovatel sem může přihlásit i psa "nováčka", pokud už zná jeho reakce a kvality.

Mezinárodní - i na těchto výstavách jsou výstavní kruhy umístěné v halách i venku - pokud to umožní roční období. Konkurence psů je zde vysoká, protože se sem sjíždí vystavovatelé se svými krasavci i z okolních zemí. Mezinárodních i národních výstav se pořádá každoročně v různých státech několik, a některé již mají dlouholetou tradici.

Světová a evropská - sem se již sjíždí ze všech zemí se svými vystavovateli ti nejlepší jedinci - většinou už šampióni. Konkurence je zde velmi vysoká, ale v počtu přihlášených jedinců jednotlivých plemen přibližně srovnatelná s velkou klubovou výstavou. Tady se už také můžeme setkat s handlery - profesionálními "předváděči" psů. Světová či evropská výstava se koná v kalendářním roce vždy jen jedna a země se pro organizování této významné akce obměňují.

Klubové - tyto výstavy pořádají chovatelské kluby, které sdružují majitele a chovatele jednotlivých plemen. V jednom klubu může být sdruženo i více plemen, výstava je pak pestřejší. Na těchto výstavách se sejde mnohem více jedinců stejného plemene. Zúčastnit se jich mohou i vystavovatelé ze zahraničí, proto bývá konkurence velká. Tyto výstavy se mohou konat na úrovni oblastních, krajských, národních nebo i světových výstav. Někdy jsou spojené i s jinými akcemi - například svody mladých, bonitace, soutěže ve výkonu.

Speciální - zde se také setkávají jedinci téhož plemene většinou na úrovni oblastních a krajských výstav. I zde je nutné počítat s určitou konkurencí. Někdy jsou pořádány při krajských a oblastních výstavách.

Setkání jedinců jednoho nebo i více plemen se konají pod patronací chovatelských klubů, kynologických klubů nebo i jednotlivců. Mohou mít národní i mezinárodní úroveň. Na těchto akcích nadšenci pro své plemeno soutěží v různých disciplínách, předvádí psy před posuzovateli (většinou bez zadávání titulů podle výstavního řádu) nebo si jen povídají o svých miláčcích. Slouží především k propagaci daného plemene.

Zastoupení plemen na výstavách také určují organizace, které výstavu pořádají. Například oblastní a krajské výstavy organizované pod ČKS (Český kynologický svaz) jsou převážně pro služební plemena nebo u výstav pořádaných ČMKJ (Českomoravská kynologická jednota), jedná-li se o lovecká plemena. Vždy je to uvedeno v pozvánce nebo propozicích na výstavu. Méně zkušený vystavovatel by se měl před přihlášením na výstavu informovat, zda bude posouzeno jeho plemeno, případně pro jaká plemena je výstava určena. Na velkých výstavách (národní, mezinárodní apod.) se už posuzují všechna plemena, proto někdy bývají rozdělené do více dnů. Pozor, i zde existují výjimky - výstavy se mohou konat i pod záštitou jiných organizací než ČMKU (FCI), proto je potřeba znát, pod jakou organizaci klub určeného plemene spadá. Účastnit se jiných výstav než FCI (např. UCI), se pes zapsaný FCI nesmí. Pokud i přesto dojde na takovéto výstavě k posouzení psa, nenechte si výsledek zapsat, jinak si přiděláte spoustu starostí s následným odstraněním tohoto zápisu – provádí se za poplatek.

TŘÍDY


Hlásíte-li psa na výstavu, předem si vyžádejte od organizátora výstavy (jeho adresa bývá uvedena v pozvánce na výstavu) přihlášku a propozice. Při vyplňování formuláře přihlášky uvádíte základní informace o psovi, majiteli psa, někdy i chovateli. Už v přihlášce musíte uvést do jaké třídy psa přihlašujete. Zpočátku je to závislé především na věku psa, později kromě věku i na dosažených titulech či zkouškách.

V současné době jsou třídy:
Puppy - stáří 3 - 6 měsíců. (bývá vyhlašována pouze na některých výstavách)
Dorostu - stáří 6 - 9 měsíců
Mladých - stáří 9 - 18 měsíců
Mezitřída - 15 - 24 měsíců
Otevřená - pro všechny psy a feny starší 15 měsíců
Pracovní - pro psy a feny starší 15 měsíců s uznanou zkouškou. Nutno doložit se certifikátem o vykonané zkoušce!
Šampiónů - pro psy a feny, které dosáhly požadovaných titulů na výstavách, kdy se k přihlášce přikládá fotokopie šampionátu
Veteránů - přístupná pouze fenám a psům, kteří dosáhli věku 8 let

Závazné pokyny ČMKU k zařazení beaucerona do třídy pracovní (Schváleno 4.11.2004 s platností od 1.1.2005):

Účast beauceronů na všech druzích výstav v ČR ve třídě pracovní a tím i umožnění ocenění CAC i CACIB, je podmíněna vlastnictvím VELKÉHO CERTIFIKÁTU.

Velký certifikát vystavuje uvedená organizace po předložení dokladu o složení zkoušek v ČR:

ZVV 1 nebo SCHH (minimální počet bodů v každé části zkoušky je 70b) – ČKS a MSKS

ZPU 2 (minimální počet bodů v každé části zkoušky je 70b) – KJ BRNO

ZPOP 1 (minimální počet získaných bodů v ovládání ovčáckých psů je 61) – KJ BRNO

IPO 1 nebo IPO-FH (minimální počet bodů v každé části zkoušky je 70b) – ČKS a MSKS

RH-F A, RH-FL A, RH-T A, RH-L A, RH-W A (každý ze tří oddílů dané záchranářské zkoušky musí být splněn na 70%) – SZBK ČR

Ze zkoušek provedených členy ČMKU mimo území ČR se pro vystavení velkého certifikátu uznávají pouze zkoušky:

IPO 1 nebo IPO-FH

RH-F A, RH-FL A, RH-T A, RH-L A, RH-W A

Když máte přihlášku správně vyplněnou z obou stran a podepsanou, nezbývá než zaplatit požadovaný výstavní poplatek, kdy platbu dokládáte kopií složenky. Do obálky přiložte i fotokopii průkazu původu psa + výkonnostní knížky (vyplněné strany) a pošlete v udaném termínu nejlépe doporučenou poštou. Většinou jen vyšší druhy výstav potvrzují přijetí na výstavu.

PŘÍPRAVA PSA NA VÝSTAVU


Pro někoho jsou výstavy zábavou, jiný je pokládá za velkou prestiž. A pro někoho jsou nutností, protože je potřebuje k uchovnění svého psa, aby mohl mít potomky s průkazem původu. Ideální je, když výstavy baví majitele i jeho psa. Vždy to tak ale není, a tak musí páneček svému psovi tento pobyt nějak zpříjemnit - věnovat mu více pozornosti, odměňovat jej více pamlsky nebo si s ním na klidnějším místě pohrát třeba s míčkem. Většina psů nepokládá výstavy za tak důležité jako jejich majitelé, a tak jim nezbývá nic jiného, než to tam nějak přetrpět, když už je ten páneček konečně někam vzal.
CHOV

Výstava je jednou z podmínek pro uchovnění beauceronů!

Požaduje se výstava ve třídě dospělých:

tzn. mezitřída, tř. otevřená, pracovní, šampionů
Na výstavách je velké množství lidí i jiných psů a pes si tak zvyká, že ho prohlíží a osahávají cizí lidé.

Ať jsme se rozhodli k výchově šampióna nebo nám stačí projít jen několik nutných výstav, měl by se náš pes naučit se slušně chovat v areálu výstavy i ve výstavním kruhu. Ideální je, pokud celý trénink můžeme sjednotit a zkoušet třeba na kynologickém cvičišti mezi ostatními psy a lidmi, kteří nahrazují rušnou výstavní atmosféru.

Navykání psa na prohlídku. Výcvik začínáme prohlídkou pejska na známém a klidném místě - v kotci, na dvoře nebo na zahradě. U štěňat a temperamentních jedinců je vhodné začít až po vydatné procházce, nemusíme pak s nimi tolik zápasit. Nejdříve naučíme psa ukazovat zuby. Začínáme odhrnutím pysků při zavřené tlamě – což má za význam kontrolu skusu. Po té odhrneme pysky z jedné a následně z druhé strany. Následuje otevření tlamy - jako když rozhodčí kontroluje úplnost chrupu. Pejsek se zpravidla těmto úkonům usilovně brání. Přístup proto musí být důsledný, ale ne hrubý. Pokud budeme denně trénovat, pejsek si rychle zvykne - zvlášť, když ho odměníme pamlskem (pochvala je samozřejmostí). Na prohlídku celého těla přivykáme psa vlastně už od úplného začátku tím, že ho hladíme po všech částech těla. Případně mu postupně zvedáme tlapky. To proto, že hmatovou prohlídku celého těla dělají někteří rozhodčí, aby si ověřili stavbu kostry. Když se nevycvičený pejsek s tímto na výstavě poprvé setká, může reagovat velmi nečekaně. Beauceron je na pánevních končetinách navíc vybaven dvojitými paspárky, kdy se především na klubových akcích kontroluje jejich úplnost – tzn. přítomnost všech kůstek Pokud nic nechybí, jsou paspárky označeny jako kompletní. Psa (samce) pak musíme naučit, aby přiměřeně snesl kontrolu varlat. Důležité je také naučit psa na kontrolu tetovacího čísla. U beaucerona se dosud nachází tetovací číslo ve slabině a proto je vhodné naučit psa na povel se buď postavit na zadní, nebo naopak položit na bok. Slabina bývá zvláště u tmavých psů zarostlá černou srstí a proto doporučuji před akcí slabinu, kde v místě čísla vyholit. Kontrola je pak rychlejší. Až tyto prohlídky pejsek spolehlivě zvládá, přizveme si na pomoc kamaráda "pejskaře", který bude dělat "rozhodčího" a všechny tyto úkony na pejskovi zopakuje. Ideální je, pokud můžeme pozvat méně známého kamaráda, kterého pes již považuje za "cizího".

Výcvik psa v pohybu. Na procházkách si někde najdeme klidné místo, kde budeme trénovat pohyb ve výstavním kruhu. Může to být místo jako je např. naše zahrada, park, hřiště, volné parkoviště nebo , pokud máme odvahu, i náměstí. Psa tam učíme běhat klusem nejdříve v přímce, následně pak v kruhu (v protisměru hodinových ručiček, pes běhá uvnitř, vodítko držíme v levé ruce), později i do trojúhelníku.

Trénujeme hlavně souhru se psem v tomto rychlém pohybu. Pes musí běžet lehce, radostně, nesmí nás vláčet (což se zejména projeví, když má v kruhu na výstavě před sebou konkurenta). Nesmí se otáčet, radostně skákat, natož napadat psy nebo rozhodčího.

Všechny tyto projevy musíme důsledně potlačovat povelem "nesmíš" a trhnutím vodítka. Záleží na síle osobnosti psa. Potom pokračujeme opět v pohybu, můžeme použít povel "k noze", "jdeme", "pěkně" a podobně. Když se pejskovi do klusu nechce a táhneme ho za sebou jako hříšnou duši, musíme ho tiše, ale radostně povzbuzovat a následně chválit. Případně mu ukážeme jeho oblíbenou hračku. To vše probíhá samozřejmě v klusu.

Nácvik výstavního postoje. Před nácvikem pejska přiměřeně unavíme - třeba nácvikem pohybu v klusu. Jakmile je náš pes náležitě vyběhaný, přivedeme ho doprostřed pomyslného kruhu a budeme cvičit výstavní postoj. Pes musí stát klidně, být pozorný, hlavu pěkně zdviženou. Při tom si vypomůžeme pamlskem nebo pískající hračkou. Hrudní končetiny jsou rovnoběžné. Beauceron se posuzuje v přirozeném postoji tzn. "volně" – kdy pes musí umět zůstat stát před rozhodčím v předpisovém postoji bez zásahu majitele. Výstavní postoj můžeme trénovat denně v různém prostředí, po zklidnění i bez předchozího pohybu v kruhu.

KLASIFIKACE A TITULY


Výsledek vašeho snažení při přípravě psa na výstavu bývá zhodnocen dosaženým ohodnocením a případným získáním titulu. K výstavnímu posudku jsou přikládány i různobarevné stuhy, kdy dle barvy ihned poznáte jakou známku vám rozhodčí udělil.
V třídě mladých a dorostu: velmi nadějný žlutá stužka
nadějný bílá
Ve třídách ostatních (nad 15 měs.): výborný modrá
velmi dobrý červená
dobrý zelená
dostatečný fialová

Nejlepším ze psů se známkou výbornou může být udělen případně i titul, záleží na rozhodnutí rozhodčího. Po získání potřebného počtu požadovaných titulů si můžete zažádat o udělení šampionátu. Za poplatek pak obdržíte certifikát, který vás opravňuje hlásit psa do třídy šampionů.

ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION - JCh

K získání tohoto titulu musíte obdržet z výstav 3 kartičky dokladující získání čekatelství - CAJC nebo 2x CAJC + 1x CAC, získané do věku 2 let psa – tj. 24 měsíců a to nejméně od dvou rozhodčích.

ČESKÝ ŠAMPION - ChČR

Beauceron je vedený stále jako pracovní plemeno, proto je třeba k získání tohoto titulu kromě dvou získaných čekatelství CAC (od dvou rozhodčích nejméně ve dvou výstavních sezónách, kdy alespoň jedno čekatelství musí být uděleno na mezinárodní výstavě) i certifikát o složené zkoušce. Nemůže být použitý CAC, který byl již použit k získání titulu JCh.

INTERCHAMPION – ICh

Pokud váš pes obdržel dvakrát potvrzení o čekatelství CACIB od dvou rozhodčích ze dvou států v rozmezí nejméně 1 rok a 1 den, které je již potvrzené FCI z Belgie (kartička obdržená přímo na výstavě nepostačí!) a má již vystavený velký certifikát o složené mezinárodně uznávané zkoušce, můžete zažádat o přiznání titulu ICh.

O udělení titulu žádáte písemně (doporučenou poštou) nebo osobně na ČMKU, kdy nezapomeňte výše uvedené materiály a originál průkazu původu nebo alespoň originál jeho přílohy.

Kontaktní adresa je: ČMKU, Jankovcova 53, 17000 PRAHA 7, e-mail: CMKU@CMKU.CZ

autorky: Jana Šimáková a Marcela Součková
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: MVDr. Kateřina Valdhans, pch.beauceron@seznam.cz