POZOR! Členské příspěvky na rok 2018 plaťte do 31.12.2017. Od r. 2018 členský příspěvek navýšen na 500 Kč (stálý člen), 550 Kč (nový člen).

Tanec se psem

         Od nepaměti provází člověka jeho věrný přítel a pomocník - pes. Plnil funkce lovce, hlídače, pastevce i společníka. V dnešní moderní době se pes k jeho původnímu účelu už většinou nevyužívá. A tak se člověk snaží psovi nahradit jeho původní využití různými sporty, jako je například služební kynologie, chrtí dostihy, saňový sport, agility a v posledních letech i nová disciplína pocházející z Anglie, zvaná TANEC SE PSEM. Tanec se psem může dělat každý. Soutěžit mohou čistokrevní psi i kříženci. Tanec se psem je směs cviků poslušnosti, krokových variací a různých otoček. To vše do rytmu hudby. Podle svých možností přidávají do svého vystoupení i různé taneční figury. Zároveň musí do sestavy zařadit předepsané povinné prvky. Taneční prvky by měly vyhovovat fyzickým dispozicím psa a vhodnost skladby i kostým psovoda působit vkusně. Při soutěžích v Tanci se psem nejde o taneční sólo psa, ani o taneční sólo psovoda, ale o synchronizované vystoupení tanečního páru. Tanec se psem předpokládá dokonalý partnerský vztah mezi psem a psovodem. O vítězi soutěže rozhoduje pouze společný sportovní výkon bez rozdílu. Cílem soutěže je, aby psovod a pes předvedli efektní a fyzicky přiměřeně náročné taneční vystoupení. Pes má tančit rád a ochotně a psovod má znát sestavu a vést psa v klidu a pohodě.
         Klub Tance se psem České republiky (KTP ČR), který pořádá v Blansku každoročně mistrovské soutěže v této krásné disciplíně, vypracoval soutěžní řád a pravidla, podle kterých mohou zájemci soutěžit. Výkony soutěžících hodnotí vždy tříčlenná porota, která uděluje body za umělecký dojem, ochotu psa a provedení povinných prvků. Povinných prvků je celkem pět. Tyto povinné prvky jsou vhodné pro každé plemeno i křížence, nejsou příliš náročné a začátečníka mohou alespoň motivovat a napovědět mu, co vlastně se psem trénovat. Jsou sestaveny tak, aby vyhovovaly fyzickým možnostem všech psů i handlerů.

Povinné prvky:
Otočka psa kolem své osy na jednu nebo obě strany
Obíhání - obcházení handlera psem libovolnými směry
Chůze psa u pravé a levé nohy handlera
Couvání psa libovolnými směry
Tanec na dálku - libovolný prvek ve vzdálenosti min. 3 metry od handlena

Více informací najdete na
www.tanecsepsem.cz
www.pudl.wz.cz
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: ing. Marcela Součková, stafkovm@yahoo.com