Nejbližší klubovou akcí je Klubová výstava bez zadání titulu KV dne 13.7.2024.

Tanec se psem

         Od nepaměti provází člověka jeho věrný přítel a pomocník - pes. Plnil funkce lovce, hlídače, pastevce i společníka. V dnešní moderní době se pes k jeho původnímu účelu už většinou nevyužívá. A tak se člověk snaží psovi nahradit jeho původní využití různými sporty, jako je například služební kynologie, chrtí dostihy, saňový sport, agility a v posledních letech i nová disciplína pocházející z Anglie, zvaná TANEC SE PSEM. Tanec se psem může dělat každý. Soutěžit mohou čistokrevní psi i kříženci. Tanec se psem je směs cviků poslušnosti, krokových variací a různých otoček. To vše do rytmu hudby. Podle svých možností přidávají do svého vystoupení i různé taneční figury. Zároveň musí do sestavy zařadit předepsané povinné prvky. Taneční prvky by měly vyhovovat fyzickým dispozicím psa a vhodnost skladby i kostým psovoda působit vkusně. Při soutěžích v Tanci se psem nejde o taneční sólo psa, ani o taneční sólo psovoda, ale o synchronizované vystoupení tanečního páru. Tanec se psem předpokládá dokonalý partnerský vztah mezi psem a psovodem. O vítězi soutěže rozhoduje pouze společný sportovní výkon bez rozdílu. Cílem soutěže je, aby psovod a pes předvedli efektní a fyzicky přiměřeně náročné taneční vystoupení. Pes má tančit rád a ochotně a psovod má znát sestavu a vést psa v klidu a pohodě.
         Klub Tance se psem České republiky (KTP ČR), který pořádá v Blansku každoročně mistrovské soutěže v této krásné disciplíně, vypracoval soutěžní řád a pravidla, podle kterých mohou zájemci soutěžit. Výkony soutěžících hodnotí vždy tříčlenná porota, která uděluje body za umělecký dojem, ochotu psa a provedení povinných prvků. Povinných prvků je celkem pět. Tyto povinné prvky jsou vhodné pro každé plemeno i křížence, nejsou příliš náročné a začátečníka mohou alespoň motivovat a napovědět mu, co vlastně se psem trénovat. Jsou sestaveny tak, aby vyhovovaly fyzickým možnostem všech psů i handlerů.

Povinné prvky:
Otočka psa kolem své osy na jednu nebo obě strany
Obíhání - obcházení handlera psem libovolnými směry
Chůze psa u pravé a levé nohy handlera
Couvání psa libovolnými směry
Tanec na dálku - libovolný prvek ve vzdálenosti min. 3 metry od handlena

Více informací najdete na
www.tanecsepsem.cz
www.pudl.wz.cz
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: MVDr. Kateřina Valdhans, pch.beauceron@seznam.cz