Nejbližší klubovou akcí je Klubová výstava bez zadání titulu KV dne 13.7.2024.

Sportovní a služební výcvik

Tento druh výcviku probíhá na většině kynologických cvičištích. Rozhodující je však kvalita a způsob výcviku, proto je dobré si na cvičiště nejprve zajít a situaci zhodnotit. Pokud vám budou techniky výcviku vyhovovat, můžete podruhé přivést i svého psa.

Beauceron není typickým plemenem pro sportovní výcvik, může však i v této disciplíně dosáhnout vrcholových výsledků. Jeho inteligence a povaha ho nedovoluje cvičit stejným způsobem jak jsme zvyklí např. u německého ovčáka. V žádném případě není vhodné psa ke cvikům nutit násilím. Beauceron pozná, kdy na něj nemůžete a je možné, že toho využije v době, kdy to nebudete vůbec čekat. Při výcviku není vhodný stereotyp – psa výcvik může znudit a začne „vymýšlet“ jinou činnost. Když však dokážete beaucerona výcvikem zaujmout, bude dělat s radostí vše co vám na očích uvidí. Velmi důležitá je při nácviku obran práce figuranta, proto je vhodné se předem domluvit na postupu výcviku obran přímo s ním. Beauceron mívá tendenci k překusování, čemuž zabráníme právě vhodným tréninkem.

Při sportovním výcviku se jedná o všestranný tréning, který se skládá ze tří částí:

STOPA-POSLUŠNOST-OBRANA

Jednotlivé zkoušky se od sebe liší náročností jednotlivých cviků a následným hodnocením. Největší přesnost je vyžadována u zkoušek mezinárodních IPO, kde např. křivé předsednutí mže znamenat velkou ztrátu bodů. Praktickému použití psa se nejvíce blíží zkoušky dle našeho zkušebního řádu ZVV.

Organizace sportovního výcviku:

(uvedeny pouze zkoušky, kterých se může zúčastnit plemeno beauceron)
NÁRODNÍ- NZŘ
obranářské spec. (poslušnost, obrana) = ZPO1-2
stopařské spec. (stopa, poslušnost) = ZPS1-2s
všestranné (stopa, obrana, poslušnost) = ZM
= ZVV1-3
základní ovladatelnost (poslušnost, speciální cviky) = ZZO
MEZINÁRODNÍ - IPO
všestranné (stopa, obrana, poslušnost) = IPO1-3
stopařské = IPO - FH
ZKUŠEBNÍ ŘÁD KLUBU NO-SchH
zkouška doprovodného psa = BH
všestranné zkoušky = SchH1-3
základní obranářská (poslušnost, obrana) = SchHA
stopařské spec. = FH1-2
ZKUŠEBNÍ ŘÁD KYNOLOGICKÉ JEDNOTY BRNO
základní poslušnost = ZOP
všestranné = ZPU1-2
Hodnocení u těchto zkoušek je obdobné jako ve škole:
výborně, velmi dobře, dobře, uspokojivě, nedostatečně a dosažený stupeň je závislý na získaném počtu bodů.

Odkazy:
http://pes.wz.cz/
http://www.cz-pes.cz/

autorky: Jana Šimáková a Marcela Součková
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: MVDr. Kateřina Valdhans, pch.beauceron@seznam.cz