Nejbližší klubovou akcí je Klubová výstava bez zadání titulu KV dne 13.7.2024.

Obecně k výcviku beucerona

Co by měl vědět psovod

před samotným výcvikem má být již vytvořen pevný vztah pán + pes

- podmíněný podnět = povel by měl být dán 1-2 sekund před nepodmíněným = mechanickou pomocí k dosažení požadované polohy (v závislosti na rychlosti reflexního oblouku vašeho psa)

pes by měl být soustředěn na činnost a nesmí být unaven či nemocen

- počet opakování cviků na základě podráždění (obrana) je nižší než u cviků spojených s některým útlumem (pachové práce)

psovod psa ovlivňuje svým osobitým pachem, rychlostí a způsobem provedení pohybů, polohou těla, mimikou, hlasem - jeho intonací i sílou

- intonace může být rozhodující než vyřčené slovo

vždy cvičit od jednoduchého ke složitému (zvolit správný postup při složených cvicích)

- cvičte zpočátku jen velmi krátce, začínejte známým povelem a úspěšným povelem také cvičení zakončete

- pes je schopný naučit se 100 cviků i víc, ale je nutná pravidelnost a věnování se psu denně

velmi důležitá je důslednost
procvičujte bez omezení i cviky, při kterých pes projevuje nevůli nebo vzdor, či je vykonává jen velmi neochotně. Po dobrém zvládnutí se pro psa mohou stát i radostnou hrou

- do dveří vcházejte vždy první a v prostoru nezapomeňte, že se vždy musí vyhnout pes Vám ne naopak

hry, přinášení , hlazení atd. řídíte Vy! Hrou řešte i spory o vyšší postavení .

- pes jí vždy až po Vás. Potrava slouží u psů k přežití, a proto je ve smečce užívána k udržení pořádku a hierarchie

- při výcviku beaucerona se vyhýbejte stereotypu

ZÁKLADNÍ METODY VÝCVIKU
1. Chuťově dráždivá = pamlsek pes nesmí být nasycen
2. Mechanická = fyzické působení pozor na narušení kontaktu! vytvořené reflexy jsou stálejší, zabezpečují poslušnost
3. Kontrastní-kombinovaná nejdůležitější, nejúčinnější , jde o kombinaci povzbuzení(pamlsek, pochvala, pohlazení) a přinucení (mechanický podnět, intonace hlasu)
4. Napodobovací při výchově štěňat-tzv.přenos atmosféry (nácvik obrany v kruhu)

autorky: Jana Šimáková a Marcela Součková
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: MVDr. Kateřina Valdhans, pch.beauceron@seznam.cz