Členská schůze se koná 17.3. 2019 v hotelu Svornost - Praha - Počernice.
Klubová výstava se zadáním KV Milovice u Hořic 2014


© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: ing. Marcela Součková, stafkovm@yahoo.com