Nejbližší klubové akce: Mistrovství republiky FO 26.-27.10.2019 Bochovice, Speciální výstava beauceronů 28.10.2019 Bochovice
Podmínky pro udělení titulů Klubový šampion sportu, Klubový šampion práce, Klubový šampion krásy a Klubový veterán šampion
Platnost podmínek: od 17.3.2018


Jedinec musí být po celou dobu získávání bodů pro klubového šampiona v majetku člena klubu. Titul Klubový šampion krásy, sportu, práce veterán šampion lze získat pouze 1x pro daného psa/fenu. Titul není udělován opakovaně.

Udělení titulu Klubový šampion provádí poradce chovu zasláním scanu diplomu elektronickou poštou na adresu žadatele, a to do 30 dnů od potvrzení splnění podmínek. Vyhlášení a předání diplomů a pohárů se provádí na členské schůzi. Uzávěrka pro zaslání podkladů je vždy 1 měsíc před členskou schůzí.

********************************************************************************

Klubový šampion krásy se uděluje za prezentaci plemene na výstavách.
• Podmínkou je dosažení 35 bodů dle bodovací tabulky výstavních ocenění + obdržení tilulu Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy a nebo CACIB

Po dosažení požadovaných bodů zašle majitel jedince fotokopii průkazu původu a výkonnostní knížky + prezentační fotografii na adresu sampion.beauceron@seznam.cz. Poradce chovu překontroluje splnění podmínek pro udělené šampionátu a o výsledku kontroly informuje žadatele.
********************************************************************************

Klubový veterán šampion
Podmínkou je dosažení 15 bodů získaných ve třídě veteránů + 2x BOV z klubové či speciální výstavy beauceronů (1x z ČR, další může být ze všech členských států FCI) nebo 1xBOV z Nationale d´Elevage. Titul může být zadán také in memoriam, nejpozději však do konce následujícího roku po úmrtí tohoto beaucerona. Titul se zadává jen 1x za život beaucerona.

Pro titul KVŠ je možno použít pouze body získané ve třídě veteránů.
Po dosažení požadovaných bodů zašle majitel jedince fotokopii průkazu původu a výkonnostní knížky + prezentační fotografii na adresu sampion.beauceron@seznam.cz. Poradce chovu překontroluje splnění podmínek pro udělené šampionátu a o výsledku kontroly informuje žadatele.
********************************************************************************

Klubový šampion sportu se uděluje za prezentaci plemene ve sportu.
• Podmínkou je získání minimálně 35 bodů dle následující bodovací tabulky za zkoušky a závody.

Klubový šampion práce se uděluje za prezentaci plemene ve sportu a za podmínky dosažení vyšších zkoušek.
• Bude přiznán jedinci (pes nebo fena beaucerona), který:
- složí příslušný stupeň zkoušky a zároveň dosáhne minimálně 35 bodů na zkouškách a závodech dle bodovací tabulky,
- nebo složí nejvyšší stupeň zkoušky dle bodovací tabulky opravňující k přímému získání titulu.

Po dosažení požadovaných bodů zašle majitel jedince fotokopii průkazu původu a výkonnostní knížky + prezentační fotografii na adresu sampion.beauceron@seznam.cz. Výcvikář překontroluje splnění podmínek pro udělené šampionátu a o výsledku kontroly informuje žadatele a poradce chovu.

**********************************************************************************
Podmínky pro udělení klubového šampiona krásy
Získané ocenění body
V 1-4 0,5
Vítěz třídy (oblastní a krajské výstavy) 0,5
Krajský, oblastní vítěz 1
Národní vítěz 3
Vítěz spec. výstavy 5
Klubový vítěz se zadáním titulu 5
V 1-3 na evropské nebo světové výstavě 2
r.CAC (evropská a světová výstava 2x)1
CAC, CAJC (evropská a světová výstava 2x)1,5
r.CACIB (evropská a světová výstava 2x)2
CACIB (evropská a větová výstava 2x)3
BOB, na NVP, MVP (evropská a světová výstava 2x)3
BOB na klubové a speciální výstavě5
BOS na klubové a speciální, NVP, MVP výstavě2
Best Junior klubová a speciální výstava3
Best Junior MVP, NVP3
Junior BIG, BIG, BIS, BOD7
Junior BIG, BIG, BIS, BOD (2.-5.místo)5
Ocenění z National d´Elevage
Známka Excellent1
Známka Excellent + 2
1.-4. místo (puppy, debutant, veteran)2
1.-2. místo (mezitřída, otevřená, pracovní, mladých, šampionů)6
3.-4. místo (mezitřída, otevřená, pracovní, mladých, šampionů)4
umístění CACS -1.-2. místo (CACS, res. CACS)12
umístění CACS -3.-4. místo (CACS, res. CACS)8
Challenge Montenot12
Počet bodů pro udělení klubového šampiona krásy: 35+ obdržení tilulu Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy a nebo CACIB 35


*********************************************************************

Podmínky pro udělení Klubového veterán šampiona
Získané ocenění ve třídě veteránů body
Klubové a speciální výstavy beauceronů (všech členských států FCI)
V1 1,5
V2 1
V3, V4 0,5
BOV 3
Mezinárodní a národní výstavy (všech členských států FCI)
V1 1
V2-V4 0,5
BOV 2
Světová a evropská výstava - 2násobek bodů jako z MV nebo NV
Oblastní a krajské výstavy v ČR
V1 0,5
Ocenění z National d´Elevage:
V1-V4 2
Počet bodů pro udělení Klubového veterán šampiona: 15 + 2x BOV z klubové či speciální výstavy beauceronů (1x z ČR, další může být ze všech členských států FCI) nebo 1xBOV z Nationale d´Elevage 15


***************************************************************************
Podmínky pro udělení klubového šampiona práce a sportu


Sportovní kynologie

Mezinárodní zkušební řád - všestranný (GPR / IPO)
BH-VT / BH - 2 b.
IGP-V, IGP-ZTP / IPO-V, IPO-ZTP - 3 b.
IGP 1 / IPO 1 - 6 b.
IGP 2 / IPO 2 – 8 b.
IGP 3 / IPO 3 - 10 b.

IBGH 1, Fpr 1, Upr 1, Spr 1 – 2 b.
IBGH 2, Fpr 2, Upr 2, Spr 2 – 3 b.
IBGH 3, Fpr 3, Upr 3, Spr 3 – 4 b.

Gpr 1 / Apr 1 - 4 b.
Gpr 2 / Apr 2 - 6 b.
Gpr 3 / Apr 3 – 8 b.

IFH-V - 4 b.
IFH 1 / FH 1 - 8 b.
IFH 2 / FH 2 - 10 b.
IGP FH / IPO FH – 15 b.

Šampion práce:
- IGP 3 / IPO 3 (známka D, U) + 35 b.
- IGP 3 / IPO 3 (známka V, VD)
- IGP FH / IPO FH (známka D, U) + 35 b.
- IGP FH / IPO FH (známka V, VD)
- IFH 2 / FH 2 (známka V, VD) + 35 b.

Mezinárodní zkušební řád - vyhledávání
Stpr 1 - 3
Stpr 2 - 4
Stpr 3 – 5

Národní zkušební řád
ZZO – 1 b.
ZZO1 - 2 b.
ZZO2 - 3 b.
ZZO3 - 4 b.

ZM - 3 b.
ZVV 1 - 6 b.
ZVV 2 - 8 b.
ZVV 3 - 10 b.

ZPS 1 - 8 b.
ZPS 2 - 10 b.
ZPO 1 - 8 b.
ZPO 2 – 10 b.

Šampion práce:
- ZVV 3 (známka D, U) + 35 b.
- ZVV 3 (známka V, VD)
- ZPS 2 (známka D, U) + 35 b.
- ZPS 2 (známka V, VD)
- ZPO 2 (známka D, U) + 35 b.
- ZPO 2 (známka V, VD)

Kynologická jednota Brno
ZOP - 1 b.
ZPU 1 - 3 b.
ZPU 2 – 6 b.
ZPU S - 8 b.

Šampion práce:
- ZPU 2 (složeno na 270 – 300) + 35 b.
- ZPU S (složeno na 270 – 300) + 35 b.

Pasení
NHAT (dříve ZVOP)/ CANT - 3 b.
HWT - 6 b.
IHT1 - 8 b.
IHT2 - 10 b.
IHT3 - 12 b.

Šampion práce:
- zkouška IHT3

Záchranářský výcvik - Národní zkušební řád
ZZZ - 3 b.
ZLP1, ZZP1, ZVP1, ZTV1, ZZS1 - 6 b.
ZPJ, ZLP2, ZZP2, ZVP2, ZTV2, ZZS2, speciálky ZZP(C), ZLP(C), ZVP(C), ZTV(C) - 15 b.
ZZP3, ZVP3, ZLP3, ZTV3, ZZS3 - 24 b.

Šampion práce:
- ZZP3, ZVP3, ZLP3, ZTV3, ZZS3
- ZPJ, ZZP2, ZTV2, ZVP2, ZLP2, ZZS2 + 35 b.

Záchranářský výcvik - Mezinárodní zkušební řád
všechny E (vstupní) - 3 b.
všechny A - 10 b.
všechny B - 20 b.
Šampion práce:
- RH-F B, RH-FL B, RH-T B, RH-L B, RH-W B + 35 b.

Obedience
OBZ - 1 b.
OB1 - 3 b.
OB2 - 6 b.
OB3 – 9 b.
Šampion práce:
- zkouška OB3

TART
ZMT - 3 b.
T 1 - 6 b.
T 2 - 8 b.
T 3 – 10 b.

OPT 1 - 8 b.
OPT 2 - 10 b.
OPT 3 – 12 b.

SPT 1 - 8 b.
SPT 2 - 10 b.
SPT 3 – 12 b.

Šampion práce:
- T3 (složeno na 270 – 300)
- T3 (složeno na méně než 270) + 35 b.
- OPT3 (složeno na 360 – 400)
- OPT3 (složeno na méně než 360) + 35 b.
- SPT3 (složeno na 225 – 250)
- SPT3 (složeno na méně než 225) + 35 b.

Ring / Mondioring
CSAU - 1 b.
RING, CAMPAGNE Brevet - 5 b.
RING, MONDIO, CAMPAGNE 1 - 7 b.
RING, MONDIO, CAMPAGNE 2 - 15 b.
RING, MONDIO, CAMPAGNE 3 – 24 b.

Šampion práce:
- RING 3, MONDIO 3, CAMPAGNE 3

Nosework, Dogdancinng
Stupeň Z – 1 b.
Stupeň 1 - 3 b.
Stupeň 2 - 6 b.
Stupeň 3 - 9 b.

Agility
A1 - 3 b.
A2 - 6 b.
A3 – 9 b.
Šampion práce:
- zkouška A3

Účast na oficiálních závodech dle platných zkušebních řádů:

Závody dle zkoušek * bodování od 1 do 3 bodů
- známka V, VD – 2
- známka D, U – 1

Závody dle zkoušek * bodování od 4 do 6 bodů
- známka V, VD – 4
- známka D, U – 2

Závody dle zkoušek * bodování nad 6 bodů
- známka V, VD – 8
- známka D, U – 4

Závody dle zkoušek * bodování nad 10 bodů
- známka V, VD – 12
- známka D, U – 6


MČR, MS pro první a druhý stupeň:
- známka V, VD – 10
- známka D, U – 6

VS, MČR, MS, CACIT – nejvyšší stupeň:
- známka V, VD – 20
- známka D, U – 12


Coursing
Coursingová licence -1 bod
Účast na závodech pro psy s licencí:
1. místo 3 body
2. místo 2
3. místo 1

Účast na MR:
1. místo 5 bodů
2. místo 3
3. místo 2
4. místo 1

Získání titulu coursing winner 5 bodů

Ostatní: AD, CT zkouška – 1 bodÚčast na oficiálních závodech dle platných zkušebních řádů:

Závody dle zkoušek * bodování od 1 do 3 bodů
- známka V, VD – 2
- známka D, U – 1

Závody dle zkoušek * bodování od 4 do 6 bodů
- známka V, VD – 4
- známka D, U – 2

Závody dle zkoušek * bodování nad 6 bodů
- známka V, VD – 8
- známka D, U – 4

Závody dle zkoušek * bodování nad 10 bodů
- známka V, VD – 12
- známka D, U – 6

MČR, MS pro první a druhý stupeň:
- známka V, VD – 10
- známka D, U – 6

VS, MČR, MS, CACIT – nejvyšší stupeň:
- známka V, VD – 20
- známka D, U – 12

Bodování závodů – všechny kategorie níže jsou bodovány pro účast min. 15 závodníků, při nižším počtu se body dělí na polovinu a boduje se jen 1. - 4. místo


Bodování mushing
(www.mushing.cz, www.canicross.cz, www.behejsepsem.cz )
Účast na závodech bez rozdílů kat. ( závody kdy licencování závodí s nelicencovanými jsou i tak vyhodnoceni společně)
1. místo 8 bodů
2. místo 6
3. místo 5
4. místo 4
5. místo 3
6. místo 2

Účast na závodech v amatérských kategoriích
1.-3.místo 1
Mistrovství republiky ( z jakéhokoliv státu, popř. celkové umístění v seriálu závodu typu Nativia challenge, Hillś cup )
1. místo 12 bodů
2. místo 10
3. místo 8
4. místo 7
5. místo 6
6. místo 5
7. místo 4
8. místo 3

Mistrovství světa , Mistrovství Evropy
1. místo 20 bodů
2. místo 18
3. místo 16
4. místo 14
Každé další umístění mínus 2 body (5.-10.)


Bodování Dogtrekking (www.dogtrekking.info), Dogmarathon (www.dog-maraton.estranky.cz), dogrunning
Účast v jednotlivých závodech zařazených do seriálu MR
1. místo 8 bodů
2. místo 6
3. místo 4
4. místo 3
5. místo 2
6. místo 1
Účast na závodech mimo seriál MR
1. místo 3 bodů
2. místo 2
3. místo 1

Umístění v celém seriálu MR, popř. samostatně vyhlášeném MR
1. místo 12 bodů
2. místo 10
3. místo 8
4. místo 7
5. místo 6
6. místo 5
7. místo 4
8. místo 3

Účast na zahraničních závodech
1. místo 8 bodů
2. místo 6
3. místo 4
4. místo 3
5. místo 2
6. místo 1

Dogbiatlon, Harddog race, závody v amatérských kategoriích, či canicrossové závody přidružené k běžeckým závodům nebo malých canicrossových pohárech
1. místo 3 bodů
2. místo 2
3. místo 1
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: ing. Marcela Součková, stafkovm@yahoo.com