12.5.2018 Klubová výstava. 12.-.13.5.2018 Bonitace.
Podmínky pro udělení titulů Klubový šampion sportu, Klubový šampion práce a Klubový šampion krásy
Platnost podmínek: od 1.1.2018


Jedinec musí být po celou dobu získávání bodů pro klubového šampiona v majetku člena klubu. Titul Klubový šampion krásy, sportu a práce lze získat pouze 1x pro daného psa/fenu. Titul není udělován opakovaně.

Udělení titulu Klubový šampion provádí poradce chovu zasláním scanu diplomu elektronickou poštou na adresu žadatele, a to do 30 dnů od potvrzení splnění podmínek. Vyhlášení a předání diplomů a pohárů se provádí na členské schůzi. Uzávěrka pro zaslání podkladů je vždy 1 měsíc před členskou schůzí.

********************************************************************************

Klubový šampion krásy se uděluje za prezentaci plemene na výstavách.
• Podmínkou je dosažení 35 bodů dle bodovací tabulky výstavních ocenění + obdržení tilulu Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy a nebo CACIB

Po dosažení požadovaných bodů zašle majitel jedince fotokopii průkazu původu a výkonnostní knížky + prezentační fotografii na adresu sampion.beauceron@seznam.cz. Poradce chovu překontroluje splnění podmínek pro udělené šampionátu a o výsledku kontroly informuje žadatele.
********************************************************************************

Klubový šampion sportu se uděluje za prezentaci plemene ve sportu.
• Podmínkou je získání minimálně 35 bodů dle následující bodovací tabulky za zkoušky a závody.

Klubový šampion práce se uděluje za prezentaci plemene ve sportu a za podmínky dosažení vyšších zkoušek.
• Bude přiznán jedinci (pes nebo fena beaucerona), který složí druhý nejvyšší stupeň zkoušky a zároveň dosáhne minimálně 35 bodů na zkouškách a závodech dle bodovací tabulky.
• Automaticky bude přiznán jedinci, který složí nejvyšší stupeň zkoušky dle bodovací tabulky.

Po dosažení požadovaných bodů zašle majitel jedince fotokopii průkazu původu a výkonnostní knížky + prezentační fotografii na adresu sampion.beauceron@seznam.cz. Výcvikář překontroluje splnění podmínek pro udělené šampionátu a o výsledku kontroly informuje žadatele a poradce chovu.

**********************************************************************************
Podmínky pro udělení klubového šampiona krásy
Získané ocenění body
V 1-4 0,5
Vítěz třídy (oblastní a krajské výstavy) 0,5
Krajský, oblastní vítěz 1
Národní vítěz 3
Vítěz spec. výstavy 5
Klubový vítěz se zadáním titulu 5
V 1-3 na evropské nebo světové výstavě 2
r.CAC (evropská a světová výstava 2x)1
CAC, CAJC (evropská a světová výstava 2x)1,5
r.CACIB (evropská a světová výstava 2x)2
CACIB (evropská a větová výstava 2x)3
BOB, na NVP, MVP (evropská a světová výstava 2x)3
BOB na klubové a speciální výstavě5
BOS na klubové a speciální, NVP, MVP výstavě2
Best Junior klubová a speciální výstava3
Best Junior MVP, NVP3
Junior BIG, BIG, BIS, BOD7
Junior BIG, BIG, BIS, BOD (2.-5.místo)5
Ocenění z National d´Elevage
Známka Excellent1
Známka Excellent2
1.-4. místo (puppy, debutant, veteran)2
1.-2. místo (mezitřída, otevřená, pracovní, mladých, šampionů)6
3.-4. místo (mezitřída, otevřená, pracovní, mladých, šampionů)4
umístění CACS -1.-2. místo (CACS, res. CACS)12
umístění CACS -3.-4. místo (CACS, res. CACS)8
Challenge Montenot12
Počet bodů pro udělení klubového šampiona krásy 35


Podmínky pro udělení klubového šampiona práce a sportu


Sportovní kynologie

Mezinárodní zkušební řád - všestranný
BH - 2b
IPO-V, ZTP - 3b
IPO 1 - 6b
IPO 2 – 8
IPO 3 (méně než 250b.) -10
IPO 3 (složeno na min.250b.) – Šampion práce

Fpr 1, Upr 1, Spr 1 - 2
Fpr 2, Upr 2, Spr 2 - 3
Fpr 3, Upr 3, Spr 3 – 4

Apr 1 - 4
Apr 2 - 6
Apr 3 – 8

FH 1 - 8
FH 2 -10
IPO - FH – 15
IPO - FH (složeno na min.180b.) - Šampion práce

Šampion práce
- zkouška IPO2 nebo FH2 na V, VD + součet 35 bodů
- zkouška IPO3 nebo IPO - FH na D, U + součet 35 bodů

Mezinárodní zkušební řád - vyhledávání
Stpr 1 - 3
Stpr 2 - 4
Stpr 3 – 5

Národní zkušební řád
ZZO – 1
ZZO1 - 2
ZZO2 - 3
ZZO3 - 4

ZM - 3
ZVV 1 - 6
ZVV 2 - 8
ZVV 3 - 10
ZVV 3 (složeno na min. 250b.) - Šampion práce

ZPS 1 - 8
ZPS 2 - 10
ZPO 1 - 8
ZPO 2 – 10

Šampion práce
- zkouška ZVV2, ZPS2 nebo ZOP2 na V, VD + součet 35 bodů
- zkouška ZVV3 na D,U + součet 35 bodů

Kynologická jednota Brno
ZOP - 1
ZPU 1 - 3
ZPU 2 – 6
ZPU s - 8

Šampion práce
- zkouška 2. stupeň na V, VD + součet 35 bodů

Paseni

ZVOP/CANT - 3
HWT - 6
IHT1 - 8
IHT2 - 10
IHT3 - Šampion práce

Šampion práce
- zkouška IHT2 na V, VD + součet 35 bodů


Záchranářský výcvik

Národní zkušební řád
3 body ZZZ
6 bodů ZLP1, ZZP1, ZVP1, ZTV1, ZZS1
15 bodů ZLP2, ZZP2, ZVP2, ZTV2, ZZS2, speciálky ZZP(C) ZLP(C) ZVP(C) ZTV(C)
Šampion práce ZPJ, ZZP3, ZVP3, ZLP3, ZTV3, ZZS3

Šampion práce
- zkouška 2. stupeň na V, VD + součet 35 bodů

Mezinárodní zkušební řád
3 body všechny E (vstupní)
10 bodů všechny A
20 bodů všechny B

Obedience
OBZ - 1
OB1 - 3
OB2 - 6
OB3 – 9
OB3 (složeno V, VD) - Šampion práce

Šampion práce
- zkouška OB2 na V, VD + součet 35 bodů
- zkouška OB3 na D,U + součet 35 bodů


Ringové sporty

Tart
ZMT - 3
T 1 - 6
T 2 - 8
T 3 – 10
T 3 (složeno na min. 250b.) - Šampion práce

OPT 1 - 8
OPT 2 - 10
OPT 3 – 12
OPT 3 (složeno na min. 250b.) - Šampion práce

SPT 1 - 8 
SPT 2 - 10
SPT 3 – 12 (složeno na min.180b.) - Šampion práce

Šampion práce
- zkouška T2, SPT2 nebo OPT2 na V, VD + součet 35 bodů
- zkouška ZVV3, SPT3 nebo OPT3 na D,U + součet 35 bodů

Ring / Mondioring
CSAU - 1
RING, CAMPAGNE Brevet - 5
RING, MONDIO, CAMPAGNE 1 - 7
RING, MONDIO, CAMPAGNE 2 - 15
RING, MONDIO, CAMPAGNE 3 – Šampion práce

Šampion práce
- zkouška 2. stupeň na V, VD + součet 35 bodů

Nosework, Dogdancinng
Stupeň Z – 1
Stupeň 1 - 3
Stupeň 2 - 6
Stupeň 3 - 9

Agility
A1 - 3
A2 - 6
A3 – 9
A3 –(složeno na V, VD) - Šampion práce
Šampion práce
Zkouška A2 na V, VD + součet 35bodů
Zkouška A3 na alespoň D, U + součet 35bodů

Účast na oficiálních závodech dle platných zkušebních řádů:

Závody dle zkoušek * bodování od 1 do 3 bodů
- známka V, VD – 2
- známka D, U – 1

Závody dle zkoušek * bodování od 4 do 6 bodů
- známka V, VD – 4
- známka D, U – 2

Závody dle zkoušek * bodování nad 6 bodů
- známka V, VD – 8
- známka D, U – 4

Závody dle zkoušek * bodování nad 10 bodů
- známka V, VD – 12
- známka D, U – 6


MČR, MS pro první a druhý stupeň:
- známka V, VD – 10
- známka D, U – 6

VS, MČR, MS, CACIT – nejvyšší stupeň:
- známka V, VD – 20
- známka D, U – 12


Bodování mushing

Účast na závodech bez rozdílů kat. ( závody kdy licencování závodí s nelicencovanými jsou i tak vyhodnoceni společně)
1. místo 8 bodů
2. místo 6
3. místo 5
4. místo 4
5. místo 3
6. místo 2

Účast na závodech v amatérských kategoriích
1.-3.místo 1
Mistrovství republiky ( z jakéhokoliv státu, popř. celkové umístění v seriálu závodu typu Nativia challenge, Hillś cup )
1. místo 12 bodů
2. místo 10
3. místo 8
4. místo 7
5. místo 6
6. místo 5
7. místo 4
8. místo 3

Mistrovství světa , Mistrovství Evropy
1. místo 20 bodů
2. místo 18
3. místo 16
4. místo 14
Každé další umístění mínus 2 body (5.-10.)


Bodování dogtreking
Účast v jednotlivých závodech zařazených do seriálu MR
1. místo 8 bodů
2. místo 6
3. místo 4
4. místo 3
5. místo 2
6. místo 1
Účast na závodech mimo seriál MR
1. místo 3 bodů
2. místo 2
3. místo 1

Umístění v celém seriálu MR, popř. samostatně vyhlášeném MR
1. místo 12 bodů
2. místo 10
3. místo 8
4. místo 7
5. místo 6
6. místo 5
7. místo 4
8. místo 3

Účast na zahraničních závodech
1. místo 8 bodů
2. místo 6
3. místo 4
4. místo 3
5. místo 2
6. místo 1
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: ing. Marcela Součková, stafkovm@yahoo.com