Nejbližší klubovou akcí je Klubová výstava bez zadání titulu KV dne 13.7.2024.
Podmínky pro udělení titulů
  • Nejlepší pracovní pes/fena roku
  • Nejlepší sportovní pes/fena roku
  • Nejlepší výstavní pes/fena roku
Tituly se udělují feně a psu kteří v daném kalendářním roce obdrželi nejvíce bodů dle bodovacích tabulek pro Klubového šampiona práce a sportu, resp. Klubového šampiona krásy.
Do soutěže o titul Nejlepší pracovní pes/fena roku se započítávají z těch odvětví, ve kterých se podle FCI zadávají tituly CACT a je možné tento titul získat s plemenem beauceron (všestranný sportovní výcvik, ring, mondioring, pasení, záchranářský výcvik, obedience, agility). Všechny ostatní disciplíny budou započítány do soutěže Nejlepší sportovní pes/fena roku.
Pro zařazení psa nebo feny do výběru je třeba, aby majitel zaslal vyplněnou tabulku s výsledky psa za uplynulý rok spolu s fotokopií průkazu původu a výkonnostní knížky + prezentační fotografii na adresu sampion.beauceron@seznam.cz. Do předmětu zprávy uveďte "pracovní pes roku yyyy", resp. "výstavní pes roku yyyy", kde za yyyy dosaďte příslušný rok.
Návrhy je možno zasílat do 10. ledna (následujícího roku), vítězové pak budou vyhlašováni na členské schůzi.
Podmínkou pro zařazení psa do soutěže je členství jeho majitele v klubu po celý kalendářní rok.

Tabulka pro Nejlepšího pracovního psa/fenu ke stažení zde.
Tabulka pro Nejlepšího sportovního psa/fenu ke stažení zde.
Tabulka pro Nejlepšího výstavního psa/fenu ke stažení zde.

********************************************************************************

Podmínky pro udělení titulů Klubový šampion sportu, Klubový šampion práce, Klubový šampion krásy a Klubový veterán šampion

Jedinec musí být po celou dobu získávání bodů pro klubového šampiona v majetku člena klubu. Titul Klubový šampion krásy, sportu, práce veterán šampion lze získat pouze 1x pro daného psa/fenu. Titul není udělován opakovaně.

Udělení titulu Klubový šampion provádí poradce chovu zasláním scanu diplomu elektronickou poštou na adresu žadatele, a to do 30 dnů od potvrzení splnění podmínek. Vyhlášení a předání diplomů a pohárů se provádí na členské schůzi. Uzávěrka pro zaslání podkladů je vždy 1 měsíc před členskou schůzí.

********************************************************************************

Klubový šampion krásy se uděluje za prezentaci plemene na výstavách.
• Podmínkou je dosažení 35 bodů dle bodovací tabulky výstavních ocenění + obdržení tilulu Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy a nebo CACIB

Po dosažení požadovaných bodů majitel vypíše všechna získaná ocenění do tabulky (odkaz zde) a zašle ji spolu s fotokopií průkazu původu a výkonnostní knížky + prezentační fotografii na adresu sampion.beauceron@seznam.cz. Poradce chovu překontroluje splnění podmínek pro udělené šampionátu a o výsledku kontroly informuje žadatele.
********************************************************************************

Klubový veterán šampion
Podmínkou je dosažení 15 bodů získaných ve třídě veteránů + 2x BOV z klubové či speciální výstavy beauceronů (1x z ČR, další může být ze všech členských států FCI) nebo 1xBOV z Nationale d´Elevage. Titul může být zadán také in memoriam, nejpozději však do konce následujícího roku po úmrtí tohoto beaucerona. Titul se zadává jen 1x za život beaucerona.

Pro titul KVŠ je možno použít pouze body získané ve třídě veteránů.
Po dosažení požadovaných bodů majitel vypíše všechna získaná ocenění do tabulky (odkaz zde) a zašle ji spolu s fotokopií průkazu původu a výkonnostní knížky + prezentační fotografií na adresu sampion.beauceron@seznam.cz. Poradce chovu překontroluje splnění podmínek pro udělené šampionátu a o výsledku kontroly informuje žadatele.
********************************************************************************

Klubový šampion sportu se uděluje za prezentaci plemene ve sportu.
• Podmínkou je získání minimálně 35 bodů dle následující bodovací tabulky za zkoušky a závody.

Klubový šampion práce se uděluje za prezentaci plemene ve sportu a za podmínky dosažení vyšších zkoušek.
• Bude přiznán jedinci (pes nebo fena beaucerona), který:
- složí příslušný stupeň zkoušky a zároveň dosáhne minimálně 35 bodů na zkouškách a závodech dle bodovací tabulky,
- nebo složí nejvyšší stupeň zkoušky dle bodovací tabulky opravňující k přímému získání titulu.

Po dosažení požadovaných bodů majitel vypíše všechna získaná ocenění do tabulky (odkaz zde) a zašle ji spolu s fotokopií průkazu původu a výkonnostní knížky + prezentační fotografií na adresu sampion.beauceron@seznam.cz. Výcvikář překontroluje splnění podmínek pro udělené šampionátu a o výsledku kontroly informuje žadatele a poradce chovu.

Body uplatněné na Klubového šampiona práce nelze současně použít pro získání Klubového šampiona sportu a naopak. **********************************************************************************
Podmínky pro udělení klubového šampiona krásy
Získané ocenění body
V 1-4 0,5
Vítěz třídy (oblastní a krajské výstavy) 0,5
Krajský, oblastní vítěz 1
Národní vítěz 3
Vítěz spec. výstavy 5
Klubový vítěz se zadáním titulu 5
V 1-3 na evropské nebo světové výstavě 2
r.CAC (evropská a světová výstava 2x)1
CAC, CAJC (evropská a světová výstava 2x)1,5
r.CACIB (evropská a světová výstava 2x)2
CACIB, CACIB-J, CACIB-V (evropská a světová výstava 2x)3
BOB, na NVP, MVP (evropská a světová výstava 2x)3
BOB na klubové a speciální výstavě5
BOS na klubové a speciální, NVP, MVP výstavě2
Best Junior klubová a speciální výstava3
Best Junior MVP, NVP3
Junior BIG, BIG, BIS, BOD7
Junior BIG, BIG, BIS, BOD (2.-5.místo)5
Ocenění z National d´Elevage
Známka Excellent1
Známka Excellent + 2
1.-4. místo (puppy, debutant, veteran)2
1.-2. místo (mezitřída, otevřená, pracovní, mladých, šampionů)6
3.-4. místo (mezitřída, otevřená, pracovní, mladých, šampionů)4
umístění CACS -1.-2. místo (CACS, res. CACS)12
umístění CACS -3.-4. místo (CACS, res. CACS)8
Challenge Montenot12
Počet bodů pro udělení klubového šampiona krásy: 35+ obdržení tilulu Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy a nebo CACIB 35


bodovací řád Klubového šampiona krásy platný od 17.3.2018
*********************************************************************

Podmínky pro udělení Klubového veterán šampiona
Získané ocenění ve třídě veteránů body
Klubové a speciální výstavy beauceronů (všech členských států FCI)
V1 1,5
V2 1
V3, V4 0,5
BOV 3
Mezinárodní a národní výstavy (všech členských států FCI)
V1 1
V2-V4 0,5
BOV 2
Světová a evropská výstava - 2násobek bodů jako z MV nebo NV
Oblastní a krajské výstavy v ČR
V1 0,5
Ocenění z National d´Elevage:
V1-V4 2
Počet bodů pro udělení Klubového veterán šampiona: 15 + 2x BOV z klubové či speciální výstavy beauceronů (1x z ČR, další může být ze všech členských států FCI) nebo 1xBOV z Nationale d´Elevage 15


bodovací řád Klubového veterán šampiona platný od 17.3.2018
***************************************************************************
Podmínky pro udělení klubového šampiona práce a sportu


Sportovní kynologie

Mezinárodní zkušební řád - všestranný (GPR / IPO)
BH-VT - 2 b.
IGP-V, IGP-ZTP - 3 b.
IGP 1 - 6 b.
IGP 2 – 9 b.
IGP 3 - 12 b.

IBGH 1, FPr 1, UPr 1, SPr 1, StPr 1 – 2 b.
IBGH 2, FPr 2, UPr 2, SPr 2, StPr 2 – 3 b.
IBGH 3, FPr 3, UPr 3, SPr 3, StPr 3 – 4 b.

GPr 1 / APr 1 - 4 b.
GPr 2 / APr 2 - 6 b.
GPr 3 / APr 3 – 8 b.

IFH-V - 4 b.
IFH 1 - 8 b.
IFH 2 - 10 b.
IGP FH – 15 b.

AD (vytrvalostní zkouška) - 1 b.

Šampion práce:
- IGP 3 (známka D, U) + 35 b.
- IGP 3 (známka V, VD)
- IGP FH (známka D, U) + 35 b.
- IGP FH (známka V, VD)
- IFH 2 (známka V, VD) + 35 b.

Národní zkušební řád
ZZO – 1 b.
ZZO1 - 2 b.
ZZO2 - 3 b.
ZZO3 - 4 b.

ZM - 3 b.
ZVV 1 - 6 b.
ZVV 2 - 9 b.
ZVV 3 - 12 b.

ZPS 1 - 8 b.
ZPS 2 - 10 b.
ZPO 1 - 8 b.
ZPO 2 – 10 b.

Šampion práce:
- ZVV 3 (známka D, U) + 35 b.
- ZVV 3 (známka V, VD)
- ZPS 2 (známka D, U) + 35 b.
- ZPS 2 (známka V, VD)
- ZPO 2 (známka D, U) + 35 b.
- ZPO 2 (známka V, VD)

Kynologická jednota Brno
ZOP - 1 b.
ZPU 1 - 3 b.
ZPU 2 – 6 b.
ZPU S - 8 b.

Šampion práce:
- ZPU 2 (složeno na 270 – 300) + 35 b.
- ZPU S (složeno na 270 – 300) + 35 b.

Pasení
NHAT/ CANT - 1 b.
HWT - 3 b.
IHT1 - 6 b.
IHT2 - 8 b.
IHT3 - 10 b.

Šampion práce:
- zkouška IHT3 (známka V)
- zkouška IHT3 (známka VD, D + 35b)

Záchranářský výcvik - Národní zkušební řád
ZZZ - 3 b.
ZLP1, ZZP1, ZVP1, ZTV1, ZZS1 - 6 b.
ZPJ, ZLP2, ZZP2, ZVP2, ZTV2, ZZS2, speciálky ZZP(C), ZLP(C), ZVP(C), ZTV(C) - 15 b.
ZZP3, ZVP3, ZLP3, ZTV3, ZZS3 - 24 b.

Šampion práce:
- ZZP3, ZVP3, ZLP3, ZTV3, ZZS3
- ZPJ, ZZP2, ZTV2, ZVP2, ZLP2, ZZS2 + 35 b.

Záchranářský výcvik - Mezinárodní zkušební řád
všechny E (vstupní) - 3 b.
všechny A - 10 b.
všechny B - 20 b.

Šampion práce:
- RH-F B, RH-FL B, RH-T B, RH-L B, RH-W B + 35 b.

Obedience
OBZ - 1 b.
OB1 - 3 b.
OB2 - 6 b.
OB3 – 9 b.

Šampion práce:
- zkouška OB3 (známka V)
- zkouška OB3 (známka VD, D) + 35b

TART
ZMT - 3 b.
T 1 - 6 b.
T 2 - 8 b.
T 3 – 10 b.

OPT 1 - 8 b.
OPT 2 - 10 b.
OPT 3 – 12 b.

SPT 1 - 8 b.
SPT 2 - 10 b.
SPT 3 – 12 b.

Šampion práce:
- T3 (složeno na 270 – 300)
- T3 (složeno na méně než 270) + 35 b.
- OPT3 (složeno na 360 – 400)
- OPT3 (složeno na méně než 360) + 35 b.
- SPT3 (složeno na 225 – 250)
- SPT3 (složeno na méně než 225) + 35 b.

Ring / Mondioring
CSAU - 1 b.
RING, CAMPAGNE Brevet - 5 b.
RING, MONDIO, CAMPAGNE 1 - 7 b.
RING, MONDIO, CAMPAGNE 2 - 15 b.
RING, MONDIO, CAMPAGNE 3 – 24 b.

Šampion práce:
- RING 3, MONDIO 3, CAMPAGNE 3

Nosework, Dogdancing
Stupeň Z – 1 b.
Stupeň 1 - 3 b.
Stupeň 2 - 6 b.
Stupeň 3 - 9 b.

Agility
A1 - 3 b.
A2 - 6 b.
A3 – 9 b.

Šampion práce:
- zkouška A3 (známka V)
- zkouška A3 (známka VD, D) + 35b

--------------------
Závody dle oficiálních platných zkušebních řádů:

- BODY za zkoušku pouze při prvním složení zkoušky (splnění limitu zkoušky)
- BODY při prvním složení zkoušky i za umístění
- při každém dalším složení zkoušky na závodech se boduje jen závod, nikoliv zkouška)
- BODY za účast se udělují pouze při splnění limitu zkoušky

Závody dle zkoušek * bodování od 1 do 3 bodů (0.5 b. za účast)
1. místo – 2 b.
2. místo – 1 b.
3. místo – 0.5 b.

Závody dle zkoušek * bodování od 4 do 6 bodů (1 b. za účast)
1. místo – 4 b.
2. místo – 3 b.
3. místo – 2 b.

Závody dle zkoušek * bodování od 7 do 9 bodů (2 b. za účast)
1. místo – 8 b.
2. místo – 6 b.
3. místo – 4 b.

Závody dle zkoušek * bodování 10 bodů a více (2 b. za účast)
1. místo – 10 b.
2. místo – 8 b.
3. místo – 6 b.

MČR, MS, CMBF, * první a druhý stupeň zkoušky, ZM, IFH 1, IFH 2 (5 b. za účast)
1. místo – 10 b.
2. místo – 8 b.
3. místo – 6 b.

MČR, MS, CMBF, VS, CACIT * nejvyšší stupeň zkoušky, IGP-FH (10 b. za účast)
1. místo – 20 b.
2. místo – 15 b.
3. místo – 10 b.

MČR, MS, CMBF, * první a druhý stupeň jednooddílové zkoušky (3 b. za účast, lze uplatnit pouze 1x za závod)
1. místo – 5 b.
2. místo – 4 b.
3. místo – 3 b.

MČR, MS, CMBF, * nejvyšší stupeň jednooddílové zkoušky (5 b. za účast, lze uplatnit pouze 1x za závod)
1. místo – 6 b.
2. místo – 5 b.
3. místo – 4 b.

--------------------
Coursing
Coursingová licence -1 bod
Účast na závodech pro psy s licencí:
1. místo 3 b.
2. místo 2 b.
3. místo 1 b.

Účast na MR:
1. místo 5 b.
2. místo 3 b.
3. místo 2 b.
4. místo 1 b.

Získání titulu coursing winner: 5 bodů

Canicross, Bikejöring, Scootering
(www.mushing.cz, www.canicross.cz, www.behejsepsem.cz )
Účast na závodech bez rozdílů kat. (závody kdy licencovaní závodí s nelicencovanými jsou i tak vyhodnoceni společně) + extrémní závody typu HDR, CDR
1. místo - 8 b.
2. místo - 6 b.
3. místo - 5 b.
4. místo - 4 b.
5. místo - 3 b.
6. místo - 2 b.

Mistrovství světa , Mistrovství Evropy, Mistrovství republiky
1. místo - 20 b.
2. místo - 18 b.
3. místo - 16 b.
4. místo - 14 b.
Každé další umístění mínus 2 body (5.-10.)

Závody v amatérských kategoriích, canicrossové závody přidružené k běžeckým závodům nebo malé canicrossové poháry
1. místo - 3 b.
2. místo - 2 b.
3. místo - 1 b.

Dogtrekking, Dogmarathon, Dogrunning
(www.dogtrekking.info, www.dog-maraton.estranky.cz)
1. místo - 8 b.
2. místo - 6 b.
3. místo - 4 b.
4. místo - 3 b.
5. místo - 2 b.
6. místo - 1 b.

Mistrovství světa , Mistrovství Evropy, Mistrovství republiky
1. místo - 20 b.
2. místo - 18 b.
3. místo - 16 b.
4. místo - 14 b.
Každé další umístění mínus 2 body (5.-10.)

Závody v amatérských kategoriích, dogtrekové závody přidružené k běžeckým závodům
1. místo - 3 b.
2. místo - 2 b.
3. místo - 1 b.

Canisterapie
CT zkouška - 1 b.

bodovací tabulka pro KŠP, KŠS platná od 9.12.2019
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: MVDr. Kateřina Valdhans, pch.beauceron@seznam.cz