Nejbližší klubovou akcí je Klubová výstava bez zadání titulu KV dne 13.7.2024.

Získání mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice

Čitelně vyplněný formulář s navrhovanými názvy zašlete na níže uvedenou adresu.

Formulář ke stáhnutí zde

Českomoravská kynologická unie
Maškova 3
182 53 Praha 8 -Kobylisy
Tel / fax: +420 234 221 371
E-mail: cmku@cmku.cz

Úřední hodiny pro veřejnost
úterý: 9:00-12:00 12:30-17:00
středa: 7:30-12:00 12:30-15:00

Navržené názvy budou porovnány s českým registrem CHS ČMKU, poté zaslány na FCI a porovnány s registrem všech členských zemí. Proto bude přiznání Vašeho názvu CHS trvat minimálně tři měsíce.

Majitelem CHS může být pouze jedna (právně způsobilá) osoba s trvalým bydlištěm v ČR, tedy ne manželé nebo dítě do 18 let !

Chovatelská stanice není vázána na určité plemeno psa ! Volte název s ohledem na možnou změnu chovaného plemene v budoucnosti !

Název nesmí být hanlivý, ze sprostých slov nebo mluvnicky nesprávný, nesmí obsahovat název plemene nebo pouhou číslici nebo písmeno a musí být odlišný od již schválených. Za shodné názvy se považuje: "Hora" - "z Hory" - "na Hoře", ale lze použít "z Hory" - "z Velké hory" - "na Bílé hoře". Délka názvu CHS nesmí přesáhnout 40 znaků včetně mezer a smí ho tvořit pouze dvě slova a jedna předložka, jež spojuje název se jménem psa. Tedy je možný název "ze zámku Lešná", ale nikoliv "ze Zámku v Lešné". Název se připouští český nebo cizojazyčný.

Schválený název nelze měnit, CHS je možno zdědit nebo převést smluvně na jinou osobu. Osobě, která převedla svoji CHS na jinou osobu již nemůže být přiznán jiný název CHS !

Poplatek za registraci mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice činí 1 500 Kč + poštovné (cena vč. DPH 1785,- + 83,- Kč). Osobní převzetí je možné po předchozí telefonické domluvě v úřední hodiny.
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: MVDr. Kateřina Valdhans, pch.beauceron@seznam.cz