Nejbližší klubová akce je Členská schůze dne 24.3.2024 v 10:30, Restaurant Tři Věžičky, Pávov u Jihlavy.
Pro uchovnění musí beauceron splnit tyto podmínky
– RTG DKK max. 2. stupně
– výstava ve třídě dospělých na „Výbornou“ nebo „Velmi dobrou“
– popisný svod
– povahový test

RTG DKK je rentgenové vyšetření kyčelních kloubů. U některých psů se vyskytuje dědičné onemocnění kyčelních kloubů zvané dysplazie (lidově také dysplázka). Aby se předešlo šíření vysokých stupňů tohoto onemocnění, vyžadují chovatelské kluby rentgeny kyčlí. Rentgen vám provede kterýkoli veterinární lékař, který má potřebné vybavení. Ten potom pošle snímek tzv. posuzovateli (ten je pro jedno plemeno pouze jeden), který snímek vyhodnotí a výsledek oznámí majiteli psa i chovatelskému klubu. Stupeň poškození kyčlí se vyjadřuje číselnou stupnicí 0-4. Výsledek 0/0 (v zahraničních PP můžete vidět dys A, RTG negativ nebo HD A) znamená, že váš pes je bez postižení, tedy zcela zdráv. Stupeň 0/1 nebo 1/1 označuje stav podezření na dysplazii, stupeň 0/2, 1/2 nebo 2/2 lehkou dysplazii, stupně s číslem 3 střední a 4 těžkou dysplazii kyčelního kloubu. Jedinci se stupněm 3 a 4 již nejsou využíváni v chovu.
Jedinci se stupněm RTG DKK 2 mohou být pářeni pouze s jedinci se stupněm 0.

Výstavu ve třídě dospělých může absolvovat váš pejsek od věku 15 měsíců v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní nebo vítězů (či šampionů). Může to být výstava krajská, oblastní, národní, mezinárodní, klubová nebo speciální. Podle typu výstavy a získaného ocenění bude jedinec zařazen do příslušné třídy chovnosti.

Popisný svod – na popisném svodu je pes změřen a je podrobně popsán jeho exteriér. Tento popis je důležitý pro potřeby klubu a všech chovatelů, nemá však vliv na zařazení jedince do chovné třídy. Popisný svod se zpravidla koná ve stejný den, jako povahový test (někdy také klubová nebo speciální výstava).

Povahový test se skládá ze tří částí: reakce psa na střelbu, reakce na nápřah holí a prověrky socializace psa. Pes na 3 m dlouhém vodítku prochází vymezeným prostorem, aniž by byl psovodem slovně či jinak ovlivňován. Komise posuzovatelů sleduje a hodnotí jeho přirozené chování. Beauceron by neměl projevit nepřiměřenou bázlivost ani agresi.

Podle získaného ocenění na výstavě, stupně dysplazie a výsledku RTG DKK bude jedinec zařazen do příslušné chovné třídy – viz Zařazení do chovných tříd.

Na výstavu, popisný svod a povahový test je třeba psa včas přihlásit dle propozic. Ty zpravidla najdete na www.beauceron.cz v sekci Klubové akce.

Výstavy ve třídě dospělých, povahového testu a popisného svodu je možné se zúčastnit od věku psa/ feny 15 měsíců. Pes může být využit v chovu po dovršení 18 měsíců věku, fena po dovršení 24 měsíců věku.

Po splnění všech podmínek zašle majitel psa či feny všechny potřebné doklady (originál PP, kopii VVPP, kopii popisného svodu, kopii dokladu o zaplacení částky 200 Kč za vystavení chovné karty) poradci chovu. Ten zaznamená zápis CHOVNÝ / CHOVNÁ do PP a vystaví kartu s příslušnou třídou chovnosti, vše zašle zpět majiteli. Pokud pes či fena během života splní podmínky pro přeřazení do vyšší třídy chovnosti, zažádá majitel o vystavení nové karty (zdarma).

Majitel psa – samce je povinen provést přeregistraci na plemenné knize, tj. zaslat PP a VVPP psa a kopii karty chovnosti na adresu Plemenná kniha ČKS, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7. Plemenná kniha zařadí psa do databáze chovných zvířat, do PP vyplní zápis „Přeregistrace provedena dne....“ a doklady pošle zpět majiteli psa. Ten pak nahlásí poradci chovu, že je pes přeregistrován, a poradce chovu zařadí psa na seznam plemeníků. Pokud si majitel plemeníka přeje zveřejnění kontaktního údaje (telefon, mail či adresu), pošle toto poradci chovu.

Návod, jak postupovat před krytím feny a při odchovu štěňat udává Chovatelská administrativa (v sekci Chovatelství).

Není dovoleno spojovat dva jedince barvy HARLEKÝN (vždy alespoň jeden z rodičů musí být černý s pálením).

Majitelé zašlou poradci chovu foto psa nebo feny (hlavu a v postoji) do klubové databáze.
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: MVDr. Kateřina Valdhans, pch.beauceron@seznam.cz