Nejbližší klubová akce je Členská schůze dne 24.3.2024 v 10:30, Restaurant Tři Věžičky, Pávov u Jihlavy.

ZÁSADY PŘETETOVÁNÍ NEBO OČIPOVÁNÍ V PŘÍPADĚ NEČITELNOSTI TETOVACÍHO ČÍSLAPlemenná kniha ČKS souhlasí
- s přetetováním
- s očipováním v případě nečitelnosti tetovacího čísla :


Plemeno : _______________________________
pohlaví : pes fena

Jméno a chov. stanice : ______________________________________________

Narozen(a) : ____________________ Tet. číslo : ________________________

Souhlas se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek:
l. Pes ( fena ) bude přetetován (a) do levého ucha správným tetovacím číslem dle originálu průkazu původu nebo označen čipem v případě nečitelnosti tetování.
2. Přetetování – očipování musí být přítomna osoba ( chovatel, poradce chovu nebo funkcionář chov. klubu nebo ZKO ) , která potvrdí identitu jedince dle PP na tetovacím pásku v místě podpisu chovatele a to i v případě očipování .

Vždy je nutno uvést čitelně i jméno a funkci osoby.

3. Tetovač ( oprávněná osoba ) vyplní přiložený tetovací pásek jako doklad o tetování , v případě čipování nalepí čárový kód do místa na tetovacím pásku s uvedením jména psa/feny /.
4. Po provedeném přetetování – očipování zašle originál průkazu původu jedince spolu s potvrzeným tetovacím páskem na adresu :

Plemenná kniha, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, která provede na zadní stranu průkazu původu zápis o přetetování do levého ucha nebo očipování a záznamená v databázi plemenné knihy o této skutečnosti.

Pouze jedinec, který má identifikační znak ( tetování nebo čipování ) zaznamenáno v průkazu původu, může být předveden na chovatelské nebo výcvikové akci .

Schváleno PČKS v Praze dne 26.5.2009
Vyšlo ve zpravodaji INFO 2/2009 vydávaném ČKS
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: MVDr. Kateřina Valdhans, pch.beauceron@seznam.cz