Nejbližší klubová akce je Členská schůze dne 24.3.2024 v 10:30, Restaurant Tři Věžičky, Pávov u Jihlavy.
Podmínky pro udělování dotací na klubové akce
Předsednictvo BKČR po individuálním posouzení a také podle stavu pokladny a běžného účtu může schválit finanční podporu pro závodníky MR, MS, pro výcvikové tábory, víkendy, semináře, výstavní akce, Mistrovství republiky, Mistrovství světa, či jiné další akce. Předsednictvo rozhodne o výši a formě případné dotace. Pokud předsednictvo nerozhodne jinak bude dotace poskytnuta členům BKČR, kteří se zúčastní dané akce.

Podmínky:

1. V případě dotace pro tábory, semináře, víkendové akce, atd. platí - dotovaná akce bude mít v propozicích a všech dalších propagačních materiálech uvedeno, že je pod záštitou či ve spolupráci BKČR. Tato informace musí být jasně viditelná přímo v hlavičce propozic a všech dalších materiálů.
2. V termínu 14ti dní od ukončení akce je organizátor či jednotlivec, kterému byla dotace poskytnuta, povinen písemně doložit vyúčtování předsednictvu BKČR k čemu a jak byla dotace využita. V případě, že bude poskytnuta dotace na členy BKČR doložit seznam členů, kteří se akce zúčastnili. Dotace pro jednotlivce - účastník je povinen doložit účast na dané akci výsledkovou listinou, posudkem či potvrzením organizátora (např. na MR, MS, National d'Elevage a jiné)
3. Při nedodržení lhůty k vyúčtování akce a nedoložení vyúčtování bude organizátor povinen dotaci do 5ti dnů od oznámení o zrušení dotace vrátit zpět na účet BKČR
Náležitosti žádosti o poskytnutí příspěvku, dotace:
1. zasílejte emailem na předsednictvo BKČR
2. obsah žádosti - propozice či jiný informativní materiál akce, který obsahuje datum, místo, dále předpokládaný počet zúčastněných členů, návrh formy a výše dotace
3. předsednictvo rozhodne v termínu do 30-ti dnů o poskytnutí nebo zamítnutí příspěvku
4. jednotlivec či organizátor akce musí v žádosti doložit propozice akce, návrh formy a výše dotace
Dotace akce není nárokovatelná
Schváleno předsednictvem BK 2/2018
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: MVDr. Kateřina Valdhans, pch.beauceron@seznam.cz