Nejbližší klubová akce je Členská schůze dne 24.3.2024 v 10:30, Restaurant Tři Věžičky, Pávov u Jihlavy.
Nové číslo účtu BKČR: Fio Banka 2700358379/2010
adresa účtu:Beauceron klub České republiky, U Pergamenky 3 , 170 00 Praha 7


- tato adresa je pouze sídlo organizace. Nepoužívejte ji pro korespondenci!!! Veškeré písemnosti posílejte na adresu odpovědné osoby (pokladník, jednatel, vedoucí akce, poradce chovu).

VS= druh poplatku
SS= Vaše členské číslo - prosím uvádějte VŽDY při každé platbě!!
DRUH POPLATKU CENA VARIABILNÍ SYMBOL
Členské příspěvky pro stávající rok - stálý člen 550,-Kč (od r. 2024) 01
Členské příspěvky - rod. příslušník - bez zpr. a tiskovin BK 300,-Kč 01
Členské příspěvky pro stávající rok - nový člen 600,-Kč (od r. 2023) 02
Členské příspěvky pro následující rok - stálý člen 550,-Kč 03
Členské příspěvky pro následující rok - nový člen 600,-Kč 04
Chovatelské poplatky - registrace krycího listu 100,-Kč 05
Chovatelské poplatky - mimořádný chovatelský poplatek 5 000,-Kč 05
Chovatelské poplatky - "skočné"-je od 1.1.2010 ZRUŠENO!!! 0,-Kč 06
Chovatelské poplatky - poplatek za 2. kontrolu vrhu 200,-Kč 07
Chovatelské poplatky zaplacené po termínu + 100% 05, 07
Poplatek za bonitaci:
popisný svod(samostatně nebo opakování) 350,-Kč 08
povahový test(samostatně nebo opakování) 350,-Kč 08
popisný svod + povahový test + výstava 1000,- Kč 08
individuální bonitace 1500,- Kč 08
vydání kartičky s chovností (Poplatek 200 Kč se platí pouze u vydání první kartičky a při ztrátě ,přeřazení do vyšší chovné třídy je bez poplatku.) 200,- Kč 08
Poplatek pro NEČLENY KLUBU o 300% více:
popisný svod(samostatně nebo opakování) 1400,-Kč 08
povahový test(samostatně nebo opakování) 1400,-Kč 08
vydání kartičky s chovností 800,- Kč 08
Chovatelské poplatky - registrace krycího listu 400,-Kč 05
Chovatelské poplatky - poplatek za 2. kontrolu vrhu 800,-Kč 07
Výstavní poplatky na Klubových a Spec.výstavách:
první pes 700,-Kč 09
druhý a další pes 600,- Kč 09
veteráni 200,- Kč 09
štěňata 300,- Kč 09
dorost 400,- Kč 09
třída čestná 400,- Kč 09
Chovatelské soutěže 100,-Kč 09
Soutěž Dítě a pes na výstavách pořádaných Beauceron klubem 0,-Kč
Ostatní jiné výstavní poplatky viz propozice dané výstavy.
Výstavní poplatky na Klubových a Spec.výstavách pro nečleny: + 100 Kč
Ostatní poplatky
Inzerce *viz tabulka 10
Sponzoring 11
Členské příspěvky - platba po termínu s navýšením 900,-Kč 12
Cestovní náhrady 6 Kč/km
Ostatní 13
INZERCE MOŽNÁ Strana 2 Strana 3 Strana 4
Černobílý tisk normál
A5/100Kč - inzerce uvnitř zpravodaje
Barevný tisk normál
A5/400Kč - inzerce uvnitř zpravodaje
Černobílý tisk - obal 300 250 350
Barevný tisk - obal 600 500 700
*možnost i polovičního formátu tzn. A6 za polovičku stanovené ceny
PODKLADY ZASLAT DO TERMÍNU UZÁVĚRKY!!!
(Rezervace prostoru možná - minimálně jedna strana)
PLATBA PŘEDEM!

© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: MVDr. Kateřina Valdhans, pch.beauceron@seznam.cz