Jméno CHS Počet vrhů Chovatel Odkaz na osobní web
Gitigaro1Gabriela Bezouškováhttp://www.gitigaro.wz.cz