Jméno CHS Počet vrhů Chovatel Odkaz na osobní web
Psi Mysteria8Mgr. Veronika Knill Fejglováhttp://www.psi.mysteria.cz/