POZOR! Členské příspěvky na rok 2018 plaťte do 31.12.2017. Od r. 2018 členský příspěvek navýšen na 500 Kč (stálý člen), 550 Kč (nový člen).

Individuální bonitace

bude přípustná pouze ve vyjímečném případě a to pokud dojde k nechtěnému nakrytí feny.
Ostatní důvody jsou nepřípustné.
Poplatek za individuální bonitaci činí 1500Kč + veškeré náklady spojené s touto bonitací.
Žadatel individuální bonitace zašle žádost poradkyni chovu, která předloží tuto žádost o schválení chovatelské komisi.
Řádná bonitace se koná 2x do roka při KV a SV kde mají majitelé možnost uchovnit své psy.

© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: ing. Marcela Součková, stafkovm@yahoo.com