POZOR! Členské příspěvky na rok 2018 plaťte do 31.12.2017. Od r. 2018 členský příspěvek navýšen na 500 Kč (stálý člen), 550 Kč (nový člen).
<

Bonitační kódy - platné do 131.12.2008

A standardní v typu a formátu se správným pohlavním výrazem
A1 standardní jedinec s drobnými nedostatky exteriéru
A2 nestandardní jedinec s vadami vyřazujícími z chovu
A3 disproporce
B1 delší formát
B2 slabší kostra
B3 lymfatický
B4 postižený vývojem
C pod hranicí kohoutkové výšky max. 2 cm
D nad hranicí kohoutkové výšky max. 2 cm
E1 nežádoucí typ
E2 zcela netypický
E3 jednoduché paspárky
E4 chybějící paspárky
F1 hrubá lymfatická hlava
F2 jemná hlava
F3 nesouměrná, úzký čenich, mohutná mozkovna
F4 vyklenutá - klabonosá
F5 depigmentace čenichu
F6 volnější koutek pysků
F7 delší čenich
F8 depigmentace pysků
F9 římský nos
F10 ktátký čenich RTW
F11 špičatý čenich dob.
F12 paralelismus
F13 čelní sklon
G klešťový skus
G1 nepravidelný nůžkový skus
G2 těsně nůžkový skus
H1 předkus
H2 podkus
I1 chybí I
I2 chybí C
J1 chybí P
J2 chybí M
K1 otevřené oko
K2 hluboce uložené oko
K3 blízko posazené oči
K4 svislá víčka
K5 vchlípené 3. víčko
K6 vadné zbarvené oka
K7 světlejší oko
K8 modré oko
L1 nízko nasazené ucho
L2 ucho vtočené ke středu mozkovny
L3 ucho nesené do stran
L4 ucho nepravidelně nesené
L5 přilehlé
L6 složené do růže
L7 těžší ucho
L8 lehčí ucho
L9 delší nebo krátké
L10 zcela stojící - vyřazující
M1 krátký krk
M2 nese nízko hlavu (ne hrdě)
M3 slabé osvalení + dlouhý krk
M4 volná kůže - lalok
M5 jelení krk
N1 měkčí hřbet
N2 pronesený hřbet měkký
N3 vyklenutý hřbet kapří
N4 příliš dlouhý hřbet
N5 v pohybu delší hřbet
O1 záď příliš spáditá, sražená
O2 výrazná bedra, klenutá bedra
O3 přestavěná záď
O4 špatně osvalený hřbet
O5 vystouplá křížová kost
P1 ocas není nesen do J
P2 krátký ocas
P3 špička nesena do strany
P4 vysoko nasazený ocas
P5 nesen nad úravní hřbetu
P6 položen na hřbet
P7 nízko nasazený ocas
P8 ocas "S" tvar
Q1 mělký hrudník
Q2 úzký hrudník
Q3 sudovitý hrudník
Q4 nedostatečné předhrudí
R1 rozbíhavý postoj HK
R2 sudovitý postoj HK
R3 sevřený postoj HK
R4 volná lopatka
R5 širší postoj HK
S1 strmé úhlení HK
S2 měkké spěnky
S3 otevřená tlapa
S4 zaječí tlapa
S5 volné zápěstí
T1 široký postoj PK
T2 sevřený postoj PK
T3 kravský postoj PK
T4 úzký postoj PK
T5 disharmonie končetinách krátko - dlouhonohost
T6 lehce sbíhavé hlezno
U1 příliš zaúhlené PK
U2 nedostatečně úhlené PK
U3 strmé úhlení PK
U4 krátká stehenní kost
V1 málo prostorná pohybová akce
V2 mimochod
V3 krátký klus
V4 cválá při pomalé chůzi
V5 volnější v lokti v pohybu
V6 nevyrovnané chody vpředu i vzadu
W1 prázdný paspár
W2 chybí dráp
W3 chybí spěnková kost
W4 chybí drápová kost
W5 zakrnělý
W6 srostlý
X černý s pálením
X/Y A příliš osrstěná hlava
X/Y B srst příliš krátká - dlouhá
X/Y C chybějící roztřepení ocas, kalhoty
X/Y D podsada přesahuje pesíky
X/Y E příliš jemná, rozcuchaná, zvlněná srst
X/Y F bílá skvrna na hrudi, končetinách
X/Y G příliš rozšířené pálení
X/Y H jiné než předepsané čer. Znaky
X/Y I příliš oddělené čer. Znaky od ostatních barev
X/Y J nevýrazný motýl
X/Y K nevýrazná maska
X/Y L chybí podsada
Y harlekýn
Y1 převaha šedé
Y2 jedna strana šedá, druhá černá
Y3 znaky promíchané
Y4 zcela šedá hlava
Y5 hnědá barva
Y6 nepravidelné vybarvení
Z1 kryptorchid
Z2 atrofie varlat
Z3 monorchid
Z4 bludné varle
POVAHA
A sebevědomý, nebojácný, vyrovnaný, živý
A1 sebevědomý, vyrovnaný, živý, bez kontaktu s psovodem
A2 příliš sebevědomý, ale nebojácný, živý, méně vyrovnaný
A3 nebojácný, živý, bez znalosti cizího prostředí
B mírně zdrženlivý, měně sebevědomý
B1 mírně zdrženlivý, měně sebevědomý,bez kontaktu s psovodem
B2 mírně zdrženlivý, měně sebevědomý z neznalosti cizího prostředí s tendencí k napadání
C apatický, s minimálním projevem
D bázlivý
E agresivní
F zcela apatický, bez projevu
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: ing. Marcela Součková, stafkovm@yahoo.com