Nejbližší klubové akce: Mistrovství republiky FO 26.-27.10.2019 Bochovice, Speciální výstava beauceronů 28.10.2019 Bochovice

Aktuality

<< 2019 >>
LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
27.06.2019Štěňátka
Štěňátka se narodila v CHS Warrior Soul.
26.06.2019Sportovní úspěchy


Hradecký pohár, 6.závod,25.6.2019
Arapiraca Gitigaro “Triss” -1.místo (13:52)
Alex from Sahara Dreams “Katniss” -3.místo (17:24)
24.06.2019Výsledky výstav
Byly vloženy výsledky MVP Brno.
24.06.2019Šampionát
Début Carský klenot získal titul Šampion ČMKU.
24.06.2019RTG

Ariane Esprit de la Croix Double - HD A.
Adell SaNiVeGe - HD A.
24.06.2019Sportovní úspěchy


Běh Kolesa, 22.6.2019, 5km
Arapiraca Gitigaro “Triss” -1.misto (19:34)
Alex from Sahara Dreams “Katniss” -2.misto (22:07)
21.06.2019Štěňátka
Štěňátka se narodila v CHS Canis Mayrau.
21.06.2019Evropská výstava Wels - výsledky
Do sekce Výstavy byly vloženy výsledky z Evropské výstavy ve Welsu (AT).
20.06.2019Výstavní úspěchy
/br>Gucci l´Ami Noir na zahraničních výstavách:
15.6.2019- European Dog Show - Výborný 2, r.CAC
16.6.2019 - Austrian Winner 2019 - Výborný 3
19.06.2019Zkouška

Jo-jo le Coeur Pur ložila 15.6. zkoušku NHAT na výbornou.Pohořelice,rozhodčí Z.Černá.
18.06.2019Zkouška

Colorata Canis Mayrau složila zkoušku ZOP (98 bodů).
17.06.2019Klubový šampion

Barracuda Warrior Soul získala titul Klubový šampion sportu.
14.06.2019Štěňátka
Štěňátka se narodila v CHS of Gabreta Gorest.
14.06.2019Sportovní a výstavní úspěchy

Hradecký pohár, 5.závod,11.6.2019
Arapiraca Gitigaro - 1.místo (13:36)
Alex from Sahara Dreams - 3.místo (15:50)

Dog show Umag 8.6.2019
Arapiraca Gitigaro - V1, CAC, CACIB, BOB

Dog show Umag 9.6.2019
Alex from Sahara Dreams - V1, CAC, CACIB, BOB .. čímž splnila podmínky pro udělení šampiona CIE
12.06.2019Speciální výstava Bochovice
Byly vloženy propozice na speciální výstavu.
11.06.2019Zkoušky

Bondige Enyhed složil zkoušku SPr2.
Denali Enyhed složila zkoušku BH-VT.
11.06.2019Výstavní úspěchy

MVP Dog Expo Nitra 2019
Eternity Carský klenot získala:
7.6. - V1, CAC, CACIB, BOS
8.6. - V1, CAC, Res.CACIB
9.6. - V1, CAC, Res.CACIB

Barbucha Moravia Temperamento
7.6. President Cup 2019 & WSS, V1,CAC
8.6. Grand Prix Slovakia 2019, V1,CAC,CACIB,BOS, GRAND PRIX SLOVAKIA WINNER 2019
9.6. Derby Winner Show 2019, V1,CAC,CACIB,BOS, kvalifikace na CRUFTS 2020
Získán titul SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY

Darleen z Chovných dvorů
7.6. President Cup 2019 & WSS, VN1
8.6. Grand Prix Slovakia 2019, VN1, GRAND PRIX SLOVAKIA MINOR PUPPY WINNER 2019
9.6. Derby Winner Show 2019, VN1
Získán titul SLOVENSKÝ ŠAMPION ŠTĚŇAT
07.06.2019Novinky ve vakcinaci proti vzteklině
Novinky ve vakcinaci proti vzteklině
Požadavky na chov psů jsou zakotveny nejen v kynologických předpisech, ale také v celé řadě zákonů. Může se jednat o obecně platné věci, jako je např. oblast smluv, reklamací štěňat nebo povinnosti odvádět daně z příjmu. Přímo držení a chovu se pak týkají dva zákony – Zákon č.166/1999 Sb. o veterinární péči a Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Oba zákony se v současné době novelizují a trochu s obavou asi čekáme na to, jak to dopadne. Nejvíce se hovoří o plošném povinném identifikačním označování psů čipem. Zatím není jasné, zda návrh všemi legislativními procesy projde či ne. Počítat je ale třeba s tím, určitá novinka v této oblasti je zakotvená v Zákoně o veterinární péči a to ve znění, které je účinné od 1. 1. 2020.
Pro vysvětlení dalšího textu je asi třeba připomenout, že z pohledu kynologických předpisů je chovatelem ten, kdo má registrovaný název chovatelské stanice a odchovává štěňata. Z pohledu zákonů je za chovatele považován každý majitel nebo držitel zvířete a je úplně jedno, zda jej využívá nebo nevyužívá v reprodukci.
1. ledna 2020 vstoupí v platnost ustanovení Zákona o veterinární péči, které dávají nová pravidla pro vakcinaci proti vzteklině. Ta se týkají všech psů bez ohledu na plemeno, praktické využití, složené zkoušky a to, zda mají či nemají průkaz původu. Majitelé psů vědí nebo přesněji řečeno by měli vědět, že jsou ze zákona povinni zajistit, aby byli "psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři". Nový požadavek zákona říká že: "Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 65 ), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa". Pokud si někdo bude chtít přesné znění požadavku ověřit, musí si otevřít znění Zákona o veterinární péči platné od 1.1.2020. V současně platném znění ustanovení nenajdete.
Možná je pro někoho řeč zákona příliš složitá. Srozumitelně řečeno, pokud nedojde ke změně, s platností od 1.1.2020 nebude moci veterinář naočkovat proti vzteklině psa, který není identifikačně označen čipem. Výjimku tvoří psi označení před 3.7.2011 čitelným tetováním. V praxi to znamená problém pro celou řadu plemen. Mají-li mít štěňata průkazy původu, musí být identifikačně označena. Kynologické předpisy zatím uznávají jak tetování, tak čipování a o změně se neuvažuje. Chovatelské kluby ale mají o čem přemýšlet. Zůstanou-li u tetování, budou muset majitelé psů nechat své čtyřnohé pomocníky ještě jednou identifikačně označit čipem kvůli vakcinaci proti vzteklině, která je ze zákona povinná.
Zmiňované ustanovení novely Zákona o veterinární péči bylo přijato, stejně jako povinnost hlásit určitý počet fen Krajské nebo městské veterinární správě se záměrem něco udělat v problematice množíren. Hlášení více fen by mělo zlepšit informovanost o větších chovech. Požadavek na to, aby proti vzteklině mohl být očkován jen čipem označený pes s pasem nebo očkovacím průkazem, by zase měl umožnit lepší identifikaci určitého psa. Názor na to, zda vůbec a jak to bude fungovat, si každý může udělat sám a hlavně to ukáže praxe.
Výše uvedené povídání není myšleno jako podpora nebo naopak kritika přijímaných opatření. Chovatelé, majitelé a držitelé psů obecně by ale měli vědet, co je od 1.1.2020 čeká.

Autor: Vladimíra Tichá, ČMKU
06.06.2019Šampion

Bad Boy Dante Silica Heart Boyard získal titul C.I.E. - Mezinárodní výstavní šampion.
05.06.2019Výstavní úspěchy

Gucci l´Ami Noir na zahraničních výstavách:
1.6.2019 - 12.Nationale Rassehunde-Ausstellung Erfurt 2019 - V1, CAC-VDH - rozhodčí Dušan Paunović
2.6.2019 - Internationale Rassehunde-Ausstellung Erfurt 2019 - V1, CAC(VDH), res.CAC, res.CACIB, rozhodčí Mikipina
04.06.2019Sportovní a pracovní úspěchy, zkoušky


Libušín Trial, 2.6. 2019
Cyra Fanneli - 4.místo v kategorii IHT2 TS .
Barracuda WS - 1.místo v kategorii IHT1 TS .
Arapiraca Gitigaro - složena zkouška IHT2 TS .
Enny Tara Fanneli - 2.místo v kategorii IHT1 TS, zároveň složila zkoušku IHT1 TS .
Dara Fanneli - složila zkoušku NHAT.
04.06.2019RTG

Austin Gitigaro - HD A, ED 0/0.
Kreattur le Coeur Pur - HD A, ED 0/0.
© Maši 2009
Změny u Vašich psů či další vklady na webu zasílejte na adresu: ing. Marcela Součková, stafkovm@yahoo.com